Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ήντζαν την εγάπ’ σκοτών’

Πισάγκωνα δεμένος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Στεφανίδης, Κώστας Σιαμίδης


Ήντζαν την εγάπ’ σκοτών’
δύο ψ̌όπα θανατών’
Ορφανίζ’ δύο καρδίας,
έν’ διπλός εγκληματίας

Έρθα κι εταγιάνεψα
μίαν ’κ’ επουσ̌μάνεψα
Μίαν κι άλλο αν εζήν’να
ξαν ντ’ εποίκα θα εποίν’να

Ήντζαν την εγάπ’ προδών’
δύο καρδί͜ας φυλακών’
Τη καρδίας ο προδότες
έν’ τη ψ̌ης ο καταδότες

Έρθα κι εταγιάνεψα
μίαν ’κ’ επουσ̌μάνεψα
Μίαν κι άλλο αν εζήν’να
ξαν ντ’ εποίκα θα εποίν’να

Έναν έτον σην ζωή μ’
η εγάπ’ κι η καμονή μ’
Είμαι τη τσ̌ιγμάτ’¹, εξέρω,
κι όσο ζω θα υποφέρω

Έρθα κι εταγιάνεψα
μίαν ’κ’ επουσ̌μάνεψα
Μίαν κι άλλο αν εζήν’να
ξαν ντ’ εποίκα θα εποίν’να
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εγάπ’αγάπη
εζήν’ναζούσα
έν’είναι
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
επουσ̌μάνεψαμετάνιωσα pişman olmak<paşmān
έρθαήρθα
εταγιάνεψααπόκαμα, ξέμεινα από αντοχές, πλησίασα τόσο ώστε να ακουμπάω dayanmak
έτονήταν
ήντζανοποιοσδήποτε, όποιος / οποιονδήποτε, όποιον
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμονήκαημός
καρδί͜αςκαρδιές
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
καταδότεςκαταδότης
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
ξανπάλι, ξανά
προδότεςπροδότης
τσ̌ιγμάτ’λύπηση, συμπόνια για τη δυστυχία άλλου acıma
φυλακών’φυλακίζει
ψ̌ηςψυχής
ψ̌όπαψυχούλες
Σημειώσεις
¹ (εκφ.) Είμαι για λύπηση

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr