Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο πρόσωπος σ’ τραντάφυλλον

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Ο πρόσωπος σ’ τραντάφυλλον,
αρνόπο μ’, έλα έλα
Σα μὲσα σ’ να τυλίουμαι
εσύ τέρ’ με -ν- και γέλα

Σα μὲσα σ’ να τυλίουμαι 
δύο-τρία φοράς -ι
Όντες τερώ σον πρόσωπο σ’ 
γιατί ’κχ̌ύεται η χρά σ’-ι;

Ατά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’ 
πώς να μη παλαλούται!
Άψιμον να έν’ καίεται,
κρεμός να έν’ σκοτούται

Μίαν ομνώ σον πρόσωπο σ’
και δεύτερον σα κάλλι͜α σ’
Ντ’ επέγ’νες κι εμαρτύρανες
ντ’ εκείμ’νε σην εγκάλι͜α σ’;

Ση κεμεντζ̌ές ι-μ’ το κιφάλ’
πουλίν ’κι κοντουρεύω
Τα έμορφα τα κοράσ̌ι͜α,
εγώ θα γαντουρεύω/καντουρεύω

Σα μὲσα σ’ να τυλίουμαι 
δύο-τρία φοράς -ι
Όντες τερώ σον πρόσωπο σ’ 
γιατί ’κχ̌ύεται η χρά σ’-ι;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
άψιμονφωτιά
γαντουρεύωξεγελάω, εξαπατάω, κοροϊδεύω kandırmak
εγκάλι͜ααγκαλιά
εκείμ’νεκειτόμουν, ξάπλωνα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμαρτύρανεςμαρτυρούσες, κατέδιδες
έμορφαόμορφα
έν’είναι
επέγ’νεςπήγαινες
καίεταικαίγεται
κάλλι͜ακάλλη
καντουρεύωξεγελάω, εξαπατάω, κοροϊδεύω kandırmak
κεμεντζ̌έςλύρας kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κοντουρεύωτοποθετώ, βάζω πάνω kondurmak
κοράσ̌ι͜ακορίτσια
κρεμόςγκρεμός
’κχ̌ύεταιχύνεται
μὲσα(τα) η μέση
μίανμια φορά
ομμάτι͜αμάτια
ομνώορκίζομαι
όντεςόταν
παλαλούταιτρελαίνεται
πρόσωποςπρόσωπο
σκοτούταισκοτώνεται
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
τυλίουμαιτυλίγομαι
φοράςφορές
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr