Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μα την Παναγία λέω

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Βάλεν την τάπλαν ζαρωτά
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ]
έβγα -ν- απάν’ σο δώμαν
[Μα την Παναΐαν, λέω!]
και πέει με «καλώς όρισες!»
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ]
με το γλυκύν το στόμαν
[Μα την Παναΐαν, λέω!]

Εγώ είμαι ας σην Κιμισ̌χανάν
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ]
σα χαμελά ψυχούμαι
[Μα την Παναΐαν, λέω!]
Θέκον το χ̌έρι σ’ μαξιλάρ’
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ]
ας κείμαι και κοιμούμαι
[Μα την Παναΐαν, λέω!]

Να έμ’νε έναν χασ̌όφυλλον,
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ]
εκείμ’νε σα ρακάνι͜α
[Μα την Παναΐαν, λέω!]
Εφύσανεν αγράνεμον,
ερρούζ’να σην εγκάλα̤ σ’
[Μα την Παναΐαν, λέω!/
Φώτ’σον με, ξαν, Παναΐα!]


Η Παναΐα λειτουργά,
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ]
ο γούμενον κοιμάται
[Μα την Παναΐαν, λέω!]
Τερέστε, ομμάτι͜α μ’, τερέστεν,
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ, γιαρ]
πάω κι αροθυμάται
[Μα την Παναΐαν, λέω!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγράνεμονάγριος άνεμος
απάν’πάνω
αροθυμάταινοσταλγεί
βάλενβάλε (προστ.)
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γλυκύνγλυκιά/ό
γούμενονηγούμενος
δώμανδωμάτιο
έβγαβγες (προστ.)
εγκάλα̤αγκαλιά
εκείμ’νεκειτόμουν, ξάπλωνα
έμ’νεήμουν
ερρούζ’ναέπεφτα
εφύσανενφυσούσε
ζαρωτάστραβά
θέκονθέσε, τοποθέτησε, βάλε (προστ.)
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
Κιμισ̌χανάνΑργυρούπολη του Πόντου Gümüşhane
κοιμούμαικοιμάμαι
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
πέειπες (προστ.)
ρακάνι͜αγήλοφοι
τάπλανδισκοειδές κάλυμμα της κεφαλής της Πόντιας γυναίκας που στο επάνω μέρος του έφερε λεπτό στρογγυλό έλασμα ασημένιο ή επίχρυσο. Αυτό το έλασμα είχε επάνω του σχέδια διάφορα αλλά και τύπους νομισμάτων σε διάταξη με μέρος του ενός να καλύπτει μέρος του άλλου tabla/ṭabla
τερέστεκοιτάξτε (προστ.)
τερέστενκοιτάξτε (προστ.)
φώτ’σονφώτισε, βάπτισε (προστ.)
χαμελάχαμηλά
χασ̌όφυλλονφύλλο δέντρου ξερό (ζεματισμένο από τον ήλιο), πεσμένο φύλλο խաշել (khashel) + φύλλο
ψυχούμαιαρρωσταίνω, με πιάνει ελονοσία (ψύχον)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr