Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ελέπ’ς, θεία μ’, σκοτία έν’

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Έλα τ’ εμόν τσ̌εχέλαινα,
έλα τ’ εμόν παλάλα
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, αμάν!/ωφ! ωφ! ωφ! αμάν!]
Με την καν’νάν ’κ’ εγέλασα
και μετ’ εσέν εχάρα
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, αμάν!/ωφ! ωφ! ωφ! αμάν!]

Ελέπ’ς, θεία μ’, σκοτία έν’,
άψον το φενερόπο σ’
Τέρεν ντ’ ευτάει αποπίσ’ ι-μ’ 
το μικρόν το κορτσόπο σ’

Απόψ’ ους να εμέρωσεν
σα δέκα τόπ’ς ευρέθα
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, αμάν!/ωφ! ωφ! ωφ! αμάν!]
Σα δέκα εγκάλα̤ς έπεσα,
κι εσέναν εκοιμέθα
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, αμάν!/ωφ! ωφ! ωφ! αμάν!]

Ελέπ’ς, θεία μ’, σκοτία έν’,
άψον το φενερόπο σ’
Τέρεν ντ’ ευτάει αποπίσ’ ι-μ’ 
το μικρόν το κορτσόπο σ’

Αούτα τ’ άστρα τ’ ουρανού
να ρούζ’νε απ’ έναν-έναν
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, αμάν!/ωφ! ωφ! ωφ! αμάν!]
Κλίσκουμαι, τοπλαεύ’ ατα
και δίγ’ ατα εσένα
[γιαρ, γιαρ, γιαρ, αμάν!/ωφ! ωφ! ωφ! αμάν!]

Ελέπ’ς, θεία μ’, σκοτία έν’,
άψον το φενερόπο σ’
Τέρεν ντ’ ευτάει αποπίσ’ ι-μ’ 
το μικρόν το κορτσόπο σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτααυτά
αποπίσ’από πίσω
ατααυτά
άψονάναψε (προστ.)
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δίγ’δίνω
εγκάλα̤ς(γεν. εν.) αγκαλιάς, (ον./αιτ. πληθ.) αγκαλιές
εκοιμέθακοιμήθηκα
ελέπ’ςβλέπεις
εμέρωσενξημέρωσε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
ευρέθαβρέθηκα
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
εχάραχάρηκα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
κλίσκουμαισκύβω, κλίνω
κορτσόποκοριτσάκι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ουςως, μέχρι
παλάλατρελή
ρούζ’νεπέφτουν
σκοτίασκοτάδι
τέρενκοίταξε (προστ.)
τοπλαεύ’μαζεύω/ει, συγκεντρώνω/ει toplamak
τόπ’ςτόπους
τσ̌εχέλαιναάπειρη, ανώριμη, άβγαλτη cehil/cehl
φενερόποφανάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr