Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καραπουρούν

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός, Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Ε! ρίζα μ’...Ατόσον μόνον ας λέγω σας. Τρακόσ̌’ ανθρώπ’ έτον η παρχανά τη χωρί’ μ’. Τρακόσ̌ι͜α ψ̌ήα. Αφκά σο γιαλόν όπου επερ’μέναν τα παπόρι͜α να έρχουνταν παίρ’νε μας. Επέθαναν ενενήντα δύο. Μετρεμέντς έχ’ ατ’ς. Ενενήντα δύο! Μικροί, τρανοί, αγούρ’, γυναίκ’. Εκατό δύ’ νομάτ’ πα επέθαναν. Κωφόν τ’ ωτί μ’ π’ ακούει ατο σο τσ̌όλ’ τη Σελιμεέν¹. Άλλ’ εδώκαν την ψ̌ην ατουν απάν’ σο παπόρ’ κι έσυραν ατ’ς ση θάλασσαν. Εξέρετεν πόσ’ νομάτ’ έρθαμε οσήμερον αδά; Ογδόντα! Ογδόντα ας σοι τρακόσ̌’!

♫

T’ έρημον το Καραπουρούν
τριύλ’-τριύλ’ ταφία
Ανοίξτεν και τερέστε ατα·
όλι͜α Γαρσλί παιδία

Αδά -ν- ακούς κλαψίματα,
εκεί μοιρολοΐας
Σο Καρς και σο Σαρίκαμις,
βαρκίγματα, λαλίας

Η κόρ’ ερρούξεν δίψυχος
κι οι Τούρκ’ με τα μαχ̌αίρι͜α
έκοψαν την κοιλίαν ατ’ς
και τη μωρί’ τα χ̌έρι͜α

Αδά -ν- ακούς κλαψίματα,
εκεί μοιρολοΐας
Σο Καρς και σο Σαρίκαμις,
βαρκίγματα, λαλίας

Με τ’ ανθρωπίων τ’ άψιμον
το παραχότ’ επέγ’νεν
Ντόσιλεον πατέρας έτον
π’ εκάθουτον κι ετέρ’νεν;

Αδά -ν- ακούς κλαψίματα,
εκεί μοιρολοΐας
Σο Καρς και σο Σαρίκαμις,
βαρκίγματα, λαλίας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούρ’νέοι άνδρες
αδάεδώ
ανθρωπίωνανθρώπων
ανοίξτενανοίξτε (προστ.)
απάν’πάνω
ατααυτά
ατόσοντόσο
ατουντους
ατ’ςαυτής, της
αφκάκάτω
άψιμονφωτιά
βαρκίγματακραυγές, θρήνοι
δίψυχοςέγκυος γυναίκα (που φέρει δύο ψυχές)
εδώκανέδωσαν
εκάθουτονκαθόταν
επέγ’νενπήγαινε, προχωρούσε, έφευγε
επέθανανπέθαναν
επερ’μένανπερίμεναν
έρθαμεήρθαμε
ερρούξενέπεσε
έρχουντανέρχονται
έσυρανέσυραν, τράβηξαν, έριξαν
ετέρ’νενκοιτούσε
έτονήταν
ΚαραπουρούνΚαραμπουρνάκι Καλαμαριάς
λαλίαςλαλιές, φωνές, (γεν. ενικού) φωνής
μετρεμέντςμετρημένους
μοιρολοΐαςμοιρολόγια
μωρί’μωρού/μωρών
νομάτ’άνθρωποι
ντόσιλεοντί λογής;
οσήμερονσήμερα
παπάλι, επίσης, ακόμα
παιδίαπαιδιά
παίρ’νεπαίρνουν
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
παραχότ’ατμόπλοιο пароход
παρχανάκαραβάνι, κατάλυμα καραβανιού, μτφ. η παρέα barhana/bār + ḫāne
σοιστους/στις, τους/τις
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο
τερέστεκοιτάξτε (προστ.)
τρακόσ̌’τριακόσιους
τριύλ’τριγύρω
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
χωρί’χωριού
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌ηνψυχή
ωτίαυτί
Σημειώσεις
Το κείμενο της αφήγησης αποτελεί απόσπασμα απο το θεατρικό έργο του Φίλωνος Κτενίδη «Η αποθήκη της Στοφορίνας» (μονόλογος του «Βέβαια»)
¹ Στρατόπεδο Σελιμιέ (τουρκ. Selimiye Kışlası), τόπος υποχρεωτικής καραντίνας κατά την Ανταλλαγή στην Κωνσταντινούπολη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr