Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κλαίγω κι η ψ̌η μ’ ματούται

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Κάποτε έμ’ ψηλόν ραχ̌ίν
κι εκράτ’να πολλά χ̌ιόνι͜α
Ατώρα εχαμέλυνα
’ς σα τέρτι͜α και ’ς σα πόνι͜α

Κλαίω κι η ψ̌η μ’ ματούται,
πονώ, πολλά ματούται
’Σ σα δά̤κρυ͜α μ’ κι ας σα γαίματα μ’
έναν ορμίν γομούται

Νασάν εσάς, ψηλά ραχ̌ι͜ά,
πάντα χλωροφοράτε
δι͜αβαίν’νε χρόνα̤ και καιροί,
καμίαν ’κι γεράτε

Κλαίω κι η ψ̌η μ’ ματούται,
πονώ, πολλά ματούται
’Σ σα δά̤κρυ͜α μ’ κι ας σα γαίματα μ’
έναν ορμίν γομούται

Νασάν εσάς, ψηλά ραχ̌ι͜ά,
’κι ’ξέρετε ας σα πόνι͜α
Την άνοιξην σα πράσινα,
τον χ̌ειμωγκόν σα χ̌ιόνι͜α

Κλαίω κι η ψ̌η μ’ ματούται,
πονώ, πολλά ματούται
’Σ σα δά̤κρυ͜α μ’ κι ας σα γαίματα μ’
έναν ορμίν γομούται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
γαίματααίματα
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εκράτ’νακρατούσα
έμ’ήμουν
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
ματούταιματώνει
νασάνχαρά σε
ορμίνρυάκι, ρεματιά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
’ς(ας) από
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
χλωροφοράτεείστε καταπράσινα
χρόνα̤χρόνια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr