Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγάπ’ εέντονε δεντρόν

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Εγάπ’ εέντονε δεντρόν
κι επίασεν τον δρόμον
Πουλόπο μ’, έμορφος είσαι,
τρώω τ’ εσόν τον νόμον

Ση μαναστηρί’ τ’ ελάτα̤
σην ισ̌κιάν αφκά κοιμάσαι
Τ’ εγκαλιόπο σ’ ανοιχτόν άφ’ς
και -ν- απ’ εμέν μη φογάσαι

Μίαν με τ’ εφίλεσα σε,
πουλόπο μ’, εχολά̤στες
Το καπαέτ’ τ’ εσόν έτον,
μετ’ εμέν ντ’ εβραδά̤στες;

Ση μαναστηρί’ τ’ ελάτα̤
σην ισ̌κιάν αφκά κοιμάσαι
Τ’ εγκαλιόπο σ’ ανοιχτόν άφ’ς
και -ν- απ’ εμέν μη φογάσαι

Αρνί μ’, τα μάγ’λα σ’ να φιλώ,
τα χ̌είλι͜α σ’ να βουκούμαι
Και σ’ έμορφον τ’ εγκαλόπο σ’,
να κείμαι και κοιμούμαι

Ση μαναστηρί’ τ’ ελάτα̤
σην ισ̌κιάν αφκά κοιμάσαι
Τ’ εγκαλιόπο σ’ ανοιχτόν άφ’ς
και -ν- απ’ εμέν μη φογάσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αφκάκάτω
άφ’ςάφησε (προστ.)
βουκούμαικάνω μια μπουκιά
εβραδά̤στεςβραδιάστηκες
εγάπ’αγάπη
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εέντονεέγινε
ελάτα̤έλατα
έμορφονόμορφο
έμορφοςόμορφος/η
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
εφίλεσαφίλησα
εχολά̤στεςθύμωσες, αγανάκτησες
ισ̌κιάνσκιά
καπαέτ’φταίξιμο, σφάλμα, έγκλημα kabahat/ḳabāḥat
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κοιμούμαικοιμάμαι
μάγ’λαμάγουλα magulum
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
πουλόποπουλάκι
φογάσαιφοβάσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr