Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σουμέλα λέν’ την Παναγιάν

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Σουμέλα λέν’ την Παναγιάν,
Σουμέλα λέν’ κι εσέναν
Θα προσ̌κυνώ την Παναγιάν
κι έρχουμαι μετ’ εσέναν

Εγώ μικρός προσκυνητής
πήγα σην Παναΐαν
Και σα τριάντα χρόνι͜α απάν’
επήγα αλλομίαν

Ση Παναΐας το ποτάμ’
τρία μήνας ελάστα
Επέμ’να οξυπόλυτος,
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α μ’ εγράσταν

Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι,
ματώνω, ’κι ματούμαι
Ση Σουμελά την Παναγιά
εκεί θα στεφανούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
απάν’πάνω
εγράστανφθάρηκαν, έλιωσαν γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκα ἀλάομαι/ηλάσκω
επέμ’νααπόμεινα
έρχουμαιέρχομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
ματούμαιματώνομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
στεφανούμαιστεφανώνομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr