Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απάν’ σ’ άλογο μ’

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Απάν’ σ’ άλογο μ’ είμαι, [νε άμαν]
τριαντάφυλλον είμαι [αμάν]
Έπαρ’ κι εμέν μετ’ εσέν, [νε άμαν]
βασιλόπουλον είμαι [αμάν]

[Αμάν] Μέντσον, πουλί μ’, κι έπαρ’ με -ν- σην οντά σ’
[Αμάν] Αγκαλιάστ’ και φίλ’ με, ρίζα μ’, μ’ ερωτάς!
[Αμάν] Μ’ ερωτάς! Πουλί μ’, μ’ ερωτάς

Έι! λεμόν’, λεμόν’, λεμόν’, [νε άμαν]
το πόι σ’ άμον τ’ εμόν [άμαν]
Άγγελος θα ’ίνουμαι, [νε άμαν]
θα παίρω την ψ̌ην τ’ εσόν [αμάν]

[Αμάν] Μέντσον, πουλί μ’, κι έπαρ’ με -ν- τον τσ̌αρτσ̌ήν,
[Αμάν] θα φορίζω σε -ν- με τ’ αρσ̌ίν

Έλα, ποδεδίζω σε, [νε άμαν]
ψένω ωβόν και δίγω σε [αμάν]
Αν ωρι͜άεις καλά τα ζα, [νε άμαν]
τη Λαμπρήν θ’ αντρίζω σε [αμάν]

[Αμάν] Όντες έρχουμαι σην πόρτα σ’, άνοιξον,
πουλί μ’, άνοιξον
Με τον κύρη σ’ και τη μάνα σ’, τάβιξον,
ρίζα μ’/ψ̌ήκα μ’/πουλί μ’, τάβιξον!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλιάστ’αγκάλιασε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
αντρίζωβρίσκω άντρα, παντρεύω/ομαι
απάν’πάνω
αρσ̌ίνπήχης, μονάδα μέτρησης ίση με 68 εκ., όργανο της εποχής από σίδηρο, χάλυβα ή ξύλο που μετρούσαν σύμφωνα με αυτό το μέτρο μήκους arşın<arişn
δίγωδίνω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρχουμαιέρχομαι
ερωτάςρωτάς
εσόνδικός/ή/ό σου
ζαζώα
’ίνουμαιγίνομαι
μέντσονμήνυσε, παρήγγειλε, διαμήνυσε (προστ.)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οντάδωμάτιο oda
όντεςόταν
παίρωπαίρνω
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πόιύψος, μπόι boy
τάβιξονμάλωσε, φιλονίκησε, επίπληξε (προστ.) dava/daʿvā
τσ̌αρτσ̌ήνέμπορο της αγοράς, γυρολόγο çerçi
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φορίζωφοράω κτ σε κπ, ντύνω
ψένωψήνω
ψ̌ήκαψυχούλα
ψ̌ηνψυχή
ωβόναβγό
ωρι͜άειςπροσέχεις, φυλάς, επιβλέπεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr