Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είδα τ’ ομμάτι͜α σ’

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Είδα τ’ ομμάτι͜α σ’, είδα ’τα
είδα ’τα δα̤κρωμένα
Φοούμαι γιάμ’ εντώκε σε
η μάνα σ’ για τ’ εμένα

Εγώ πάντα νουνίζω
την καρδι͜ά σ’ πώς να χτίζω
και μετ’ εσέν/για τ’ εσέν την άπιστον
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω

Έρθα, πουλί μ’, ση μαχαλά σ’,
έρθα ση γειτονία σ’
Κανείς ’κι κουίζ’ τ’ όνομα σ’
ν’ ακούω τη λαλία σ’

Εγώ πάντα νουνίζω
την καρδι͜ά σ’ πώς να χτίζω
και μετ’ εσέν την άπιστον
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω

Η μαχαλά σ’ πολλά κακόν,
τον ξένον ’κι μονάζ’νε
Ανθρώπ’ς εσέγκα για τ’ εμέν
τα στράτας ι-μ’ να ωρι͜άζ’νε

Εγώ πάντα νουνίζω
την καρδι͜ά σ’ πώς να χτίζω
και για τ’ εσέν την άπιστον
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω
και για τ’ εσέν τσούνας κουτάβ’
το ψ̌όπο μ’ τυρα̤ννίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
εντώκεχτύπησε
έρθαήρθα
εσέγκαέβαλα, εισήγαγα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
λαλίαλαλιά, φωνή
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μονάζ’νεφιλοξενούν για διανυκτέρευση
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τσούναςσκύλας
τυρα̤ννίζωτυραννάω, ταλαιπωρώ
φοούμαιφοβάμαι
ψ̌όποψυχούλα
ωρι͜άζ’νεπροσέχουν, φυλάνε, επιβλέπουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr