Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ’

Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδιαΤα καλύτερα ποντιακά τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Βασίλης Μουρτιάδης


Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ’
[Έι! πουλί μ’, πουλί μ’]
να ’ίνεται ρομάνα
[Έλα, έλα λέγω σε]
και για τ’ ατέν θα ’ίνουμαι
[Έι! πουλί μ’, πουλί μ’]
και κυνηγός σ’ ορμάνια
[Έλα, έλα λέγω σε]

[Έι!] και για τ’ ατέν θα ’ίνουμαι
[Έι! πουλί μ’, ξαν αρνί μ’]
και κυνηγός σ’ ορμάνι͜α
[Κατί, κατί λες και τιδέν;]
και κυνηγός σ’ ορμάνι͜α
[Ποδε-ποδεδίζω σε!]

Θέλω να παρχαρεύ’ ατεν,
[Έι! πουλί μ’, πουλί μ’]
θ’ ευτάγ’ ατεν ρομάνα
[Έλα, έλα λέγω σε]
Θα παίρ’ ατεν και λάσκουμαι
[Έι! πουλί μ’, πουλί μ’]
απέσ’ σ’ άγρα̤ τ’ ορμάνια
[Έλα, έλα λέγω σε]

[Έι!] θα παίρ’ ατεν και λάσκουμαι
[Έι! πουλί μ’, ξαν αρνί μ’]
[έι!] απέσ’ σ’ άγρι͜α τ’ ορμάνια
[Κατί, κατί λες και τιδέν;]
απέσ’ σ’ άγρα̤ τ’ ορμάνια
[Ποδε-ποδεδίζω σε]

Τ’ αρνόπο μ’ απάν’ σον παρχάρ’
[Έι! πουλί μ’, πουλί μ’]
ερρούξεν κι εκοιμέθεν
[Έλα, έλα λέγω σε]
Έρθεν η δείσα ετσ̌όκεψεν
[Έι! πουλί μ’, πουλί μ’]
και μαναχόν ’κ’ εγρέθεν
[Έλα, έλα λέγω σε]

Έρθεν η δείσα ετσ̌όκεψεν
[Έι! πουλί μ’, ξαν αρνί μ’]
[έι!] και μαναχόν ’κ’ εγρέθεν
[Κατί, κατί λες και τιδέν;]
και μαναχόν ’κ’ εγρέθεν
[Ποδε-ποδεδίζω σε]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγρα̤άγρια
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατέναυτήν
ατεναυτήν
δείσαομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εγρέθεναγριεύτηκε, καταβλήθηκε από ανεξήγητο φόβο
εκοιμέθενκοιμήθηκε
επήενπήγε
έρθενήρθε
ερρούξενέπεσε
ετσ̌όκεψενκατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάρος çökmek
ευτάγ’κάνω/ει, φτιάχνω/ει εὐθειάζω
’ίνεταιγίνεται
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κατίγιατί δεν
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ξανπάλι, ξανά
ορμάνι͜αδάση orman
ορμάνιαδάση orman
παίρ’παίρνω/ει
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ρομάναπαρχαρομάνα, γυναίκα επιφορτισμένη με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
τιδέντίποτα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr