Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο σώγαμπρον

Ο σώγαμπρον/Τικ οργανικόΟ σώγαμπρον/Τικ οργανικό

Στιχουργοί: Μήτκας Ιακωβίδης

Συνθέτες: Γεώργιος Εμμανουηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Εμμανουηλίδης, Μήτκας Ιακωβίδης


Ο Ηράκλης εγύρεψεν
κι ατός σώγαμπρος επήεν
Και ση πεθεράς τα χ̌έρι͜α
άμον το κερίν ελύεν

-Γάμπρε, δέβα σο κεπίν!
Γάμπρε, σ̌κίσον το κουρίν!
Γάμπρε, φέρον και νερόν!
Γάμπρε, πότ’σον τ’ άλογον!

Ας σο πρωί ως το βράδον
τα ιδρώματα ντο ’κχ̌ύν’
Κι ο Ηράκλης νυσταγμένον
να κοιμάται ’κ’ επορεί

Ας ση νύσταν τ’ ομματόπα τ’
έντανε άμον τσ̌απρά
Κι όντες τερεί την γαρήν ατ’
ελέπ’ και την πεθερά

Σώγαμπρος που θέλ’ να πάει
τον Ηράκλη ν’ ερωτάει
Ντο σύρ’ με την πεθεράν ατ’
λέει ατο ορθά κοφτά

Τα παράπονα τ’ πα λέει
ντο έχ̌’ ας σην πεθεράν
ο Ηράκλης τοπλαεύ’,
’κ’ επορεί να υποφέρ’

Η πεθερά, τσ̌αΐζ’, υβρίζ’
και την ψ̌ην ατ’ τυραννίζ’
Λέει, «Ηράκλη, μη κοιμάσαι!
Δούλεψον, ανάθεμα σε!»

Δέβα αδά και δέβα ακεί
κι ο Ηράκλης ’κ’ επορεί
σο ποδάρ’ απάν’ ελύεν
ας σον κόσμον ενεβζήεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ατόςαυτός
βράδονβράδυ
γαρήνγυναίκα (αιτ.) karı
δέβαπήγαινε (προστ.)
δούλεψονδούλεψε (προστ.)
εγύρεψενεπαίτησε, ζητιάνεψε
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελύενλύθηκε, έλιωσε
ενεβζήενέσβησε
έντανεέγιναν
επήενπήγε
επορείμπορεί
έχ̌’έχει
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κεπίνκήπος
κουρίνκομμάτι κορμού δέντρου
’κχ̌ύν’χύνει, περιχύνει
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
ποδάρ’πόδι
πότ’σονπότισε (προστ.)
σ̌κίσονσκίσε (προστ.)
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τερείκοιτάει
τοπλαεύ’μαζεύω/ει, συγκεντρώνω/ει toplamak
τσ̌αΐζ’φωνάζω/ει, επιπλήττω/ει
τσ̌απράαλλήθωρα çapraş
τυραννίζ’τυραννάει, ταλαιπωρεί
υβρίζ’βρίζει
φέρονφέρε (προστ.)
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr