Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μικρίκον τσιβαΐρτασιν

Αροθυμώ και τραγωδώΑροθυμώ και τραγωδώ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης


Μικρίκον τσ̌ιβαΐρτασ̌ιν,
πώς έχασες την υεία σ’;
Ποίος θα σύρ’ την καμονή σ’
και την αροθυμία σ’;

Τ’ εμόν η καρδι͜ά, καρδι͜ά έν’
τ’ εσόν, πουλί μ’, ελλάεν
Σοι δύ’ς εμουν ανάμεσα
κάποιος εταράεν

Και η τεπέ μ’ εκάπνιξεν
κι εθόλωσεν τ’ αχούλι μ’
Πάτ’ αλλομίαν το μαχ̌αίρ’
-ν- ας ησυχάζω, πουλί μ’

Κάτινος κρίματα σύρω,
κάτινος αμαρτίας
Σύρω τσ’ εγάπ’ς τα κρίματα
τσ’ εγάπ’ς τ’ αροθυμίας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
αροθυμίανοσταλγία
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
αχούλιμυαλόakıl/ʿaḳl
δύ’ςδύο
εγάπ’ςαγάπης
ελλάενάλλαξε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εμουνμας
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
εταράενταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
καμονήκαημός
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
πάτ’πάτησε, πάτα
σοιστους/στις
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τεπέκορυφήtepe
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσ̌ιβαΐρτασ̌ινπολύτιμος λίθος, διαμάντιcevahir/cevāhir + taş
υείαυγεία

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr