Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αχ! Βαχ! Κεχριπάρ’

Αροθυμώ και τραγωδώΑροθυμώ και τραγωδώ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης


Έι, λεμόν’, λεμόν’, λεμόν’
το πόι σ’ αμόν λεμόν’
Ν’ αξιών’ -τ- σε -ν- ο Θεόν
για να ’ίνεσαι τ’ εμόν

Αχ! βαχ! Κεχριπάρ’
ευτάν’ εμάς εχτιπάρ’
Όντες πας και σον παρχάρ’
φέρον μας έναν χαπάρ’

Παρχάρι μ’, τα λαγκάδι͜α
άγρι͜α αιγίδι͜α ηλιάσκουν’
Τ’ έμορφα τα κορτσόπα
απ’ εμέν ’κι χολιάσκουν

Αχ! βαχ! Κεχριπάρ’
ευτάν’ εμάς εχτιπάρ’
Όντες πας και σον παρχάρ’
φέρον μας έναν χαπάρ’

Ακείν’ τα ψηλά ραχ̌ι͜ά
έχ’νε κρύα νερόπα
Ας έρχουν δίν’νε τ’ όνομα μ’
και πίν’νε τα κορτσόπα

Αχ! βαχ! Κεχριπάρ’
ευτάν’ εμάς εχτιπάρ’
Όντες πας και σον παρχάρ’
φέρον μας έναν χαπάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείν’εκείνα
αξιών’αξιώσει
δίν’νεδίνουν
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έρχουνέρχονται
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
εχτιπάρ’αξιοπρέπεια, κύρος, αξιοπιστίαitibar/iʿtibār
’ίνεσαιγίνεσαι
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
όντεςόταν
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πίν’νεπίνουν
πόιύψος, μπόιboy
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
φέρονφέρε (προστ.)
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτοhaber/ḫaber

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr