Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Νασάν εσέναν πέρδικα

Αροθυμώ και τραγωδώΑροθυμώ και τραγωδώ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης


Νασάν εσένα, πέρδικα,
και πλουμιστόν γεράκιν
Ας είχα τα νεότητα μ’
κι ας έχανα τ’ ομμάτι μ’

Πέρδικα -ν- εκελάηδανεν
όλιον την ποταμέαν
Νασάν εκείνον που θα ζει
τ’ εκεινές την φωλέαν

Πέρδικα μ’, τα μαλλόπα σου
πολλά μη χαμελύν’νε
Καπατεύ’νε τον πρόσωπο σ’
τα πόνια μ’ θα τρανύν’νε

Εσύ τ’ εμόν η πέρδικα
έλα, κάθκα σο γιάνι μ’
και ντό θα τρώγω και πίνω
για να πιάν’ απάν’ ι-μ’;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γιάνιπλάι, πλευρό yan
εκεινέςεκείνης
εκελάηδανενκελαηδούσε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
κάθκακάθισε (προστ.)
καπατεύ’νεσκεπάζουνε, καλύπτουν, κλείνουν κπ/κτ σε κτ kapatmak
μαλλόπαμαλλάκια
νασάνχαρά σε
νεότητανιότη, νιάτα
ομμάτιμάτι ὀμμάτιον
πιάν’πιάνει
πλουμιστόνστολισμένο, διακοσμημένο με ζωγραφιές ή κεντήματα pluma
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
ποταμέανπαραποτάμιος τόπος
τρανύν’νεμεγαλώνουν, αναθρέφουν
φωλέανφωλιά
χαμελύν’νεχαμηλώνουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14012
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr