Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ντ’ εποίκαν οι ποπάδες

Αροθυμώ και τραγωδώΑροθυμώ και τραγωδώ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης


Ας λέγω σας, νε παιδία,
ντ’ εποίκαν οι ποπάδες
Εφέκαν τ’ ευαγγέλια
κι ερρούξαν σοι νυφάδες

Ας λέγω σας, νε παιδία,
και τη ποπά το θάμαν
Την ποπαδίαν έκλεψεν
με το γεργάν’ εντάμα

Ο ποπάς με τον γάιδαρο
λάσ̌κεται τα χωρία
Εσκοτώθεν και –ν- αραεύ’
ατός την ποπαδία

Έλα, έλα, ποπαδία,
έλα σ’ εμόν την λαλίαν
Ας τραγωδούμ’ και χ̌αίρουμες
και πολλά μερακλία

Η ποπαδία εκρύφκουτουν
αφκακέσ’ σα ορμία
Ο ποπάς επαλαλώθεν
Κι εντώκεν σα ραχ̌ία

Έλα, έλα, ποπαδία,
έλα σ’ εμόν την λαλίαν
Ας τραγωδούμ’ και χ̌αίρουμες
και πολλά μερακλία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ει aramak
ατόςαυτός
αφκακέσ’κάτω πέρα
γεργάν’πάπλωμα yorgan
εκρύφκουτουνκρυβόταν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εντάμαμαζί
εντώκενχτύπησε
επαλαλώθεντρελάθηκε
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
ερρούξανέπεσαν
εσκοτώθενσκοτώθηκε
εφέκαναφήσαν
θάμανθαύμα
λαλίανλαλιά, φωνή
λάσ̌κεταιπεριφέρεται, τριγυρνά, περιπλανιέται ἀλάομαι/ηλάσκω
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
νυφάδεςνύφες
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παιδίαπαιδιά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ποπάπαπά
ποπάδεςπαπάδες
ποπαδίαπαπαδιά
ποπάςπαπάς
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σοιστους/στις, τους/τις
τραγωδούμ’τραγουδάμε
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr