Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Νισ̌α̤λή μ’ κοντογούλαινα

Αροθυμώ και τραγωδώΑροθυμώ και τραγωδώ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης


Νισ̌α̤λή μ’ κοντογούλαινα
το κοντογούν’ ιεύ’ σε
Εσέν που έχ̌’ τη σ̌κύλ’ τον υιόν
απ’ εμέν ’κι γουεύ’ σε -ν

Μα το Θεόν, μα την πίστη μ’!
Τερώ, έρ’ται απ’ οπίσ’ ι-μ’
Ετάλεψεν και ση γιακά μ’
ετσέρτσεν το καμίσι μ’

Η σεβντά σ’ έν’ τρανόν πελιάν
απάν’ ι-μ’ ετυλίεν
Η καρδία μ’ ’κι ’βάσταξεν
κι άμον κερίν ελύεν

Μα το Θεόν, μα την πίστη μ’!
Τερώ, έρ’ται απ’ οπίσ’ ι-μ’
Ετάλεψεν και ση γιακά μ’
ετσέρτσεν το καμίσι μ’

Κορτσόπα μη τερείτε με
ντο είμ’ εμπαλεμένος
Την κοντογούλαινα αγαπώ
είμαι σουμαδεμένος

Μα το Θεόν, μα την πίστη μ’!
Τερώ, έρ’ται απ’ οπίσ’ ι-μ’
Ετάλεψεν και ση γιακά μ’
ετσέρτσεν το καμίσι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
γουεύ’λυπάμαι/ται, φείδομαι/εται, τσιγκουνεύομαι/εται, θυσιάζω/ειkıymak
ελύενλύθηκε, έλιωσε
εμπαλεμένοςγέματος μπαλώματα, μπαλωμένοςἐμβάλλω
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
ετάλεψενχίμηξε, όρμησεdalmak
ετσέρτσενέσκισε
ετυλίεντυλίχθηκε
έχ̌’έχει
ιεύ’ταιριάζειuymak
καμίσιπουκάμισουπό+καμίσιον<camisia
’κιδενουκί<οὐχί
κοντογούλαινακοντόλαιμηκοντός + γούλα (gula)
κοντογούν’κοντό γουνοφόρο ένδυμα, σε μορφή ζακέτας
κορτσόπακοριτσάκια
οπίσ’πίσω
πελιάνβάσανο, σκοτούραbela
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σουμαδεμένοςαρραβωνιασμένος
τερείτεκοιτάτε
τερώκοιτώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr