Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομματόπο σ’

Αροθυμώ και τραγωδώΑροθυμώ και τραγωδώ

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης


Τ’ ομματόπο σ’ κρούει τ’ ισ̌μάρ’,
τ’ οφρυδόπο σ’ «χάιντε, ας πάμε!»
Να μη παίρ’νε μας χαμπέρ’
το σεβνταλούκ’ ντο θα ευτάμε

Τα μαλλόπα σ’ είν’ σα̤λι͜άκ’
κείντανε απάν’ σ’ ωμί σ’
Άνοιξον τα χ̌ερόπα σ’
έπαρ’ με απέσ’ σην ψ̌η σ’

Έλα, κόρ’, σ’ εμέτερα
τιζεύομε τιτίνια
Γράμματα σ’ καλά ποίσον
θα παίρω σε -ν- ποτίνι͜α

Ακεί σα ψηλά ραχ̌ι͜ά
λιθάρι͜α θα κυλίζω
Ατού σα λεγνά μεσόπα σ’
τα χ̌έρι͜α μ’ θα τυλίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείεκεί
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατούεκεί (σε τόπο ή σημείο που βρίσκεται σε κάποιο απόσταση)
είν’είναι (για πληθ.)
εμέτεραδικά μου/μας
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
κείντανεκείτονται, ξαπλώνουν
κρούειχτυπάει
κυλίζωκυλάω
λεγνάλιγνά
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μαλλόπαμαλλάκια
μεσόπαμεσούλα
παίρ’νεπαίρνουν
παίρωπαίρνω
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ποτίνι͜αμπότες bot<botte
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σα̤λι͜άκ’φορτίο ξύλων ή χόρτων που φέρεται στη ράχη ανθρώπου
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
τιζεύομεβάζουμε στη σειρά, αραδιάζουμε dizmek
τιτίνιακαπνά tütün
τυλίζωτυλίγω
χ̌ερόπαχεράκια
χάιντεάντε haydi<hay de (οθωμ.)
ψ̌ηψυχή
ωμίώμος, ώμο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr