Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξεριζωμένοι Πόντιοι

Μνήμη γενοκτονίας ΠόντουΜνήμη γενοκτονίας Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Ξεριζωμένοι Πόντιοι
φεύ’νε -ν- ας σην πατρίδαν
και σην Ελλάδαν την μάναν
έχ’νε τρανόν ελπίδαν

Εξέγκαν ατ’ς σα παπόρι͜α 
κι ας σην πατρίδαν φεύ’νε
Πώς να χάν’νε τα μέρι͜α τουν
είνας τον άλλον λέγ’νε

Εξέβαν απάν’ σο παπόρ’
εκρέμασαν την λέντα
Κλώσκουνταν και τερούν οπίσ’
τα μέρι͜α τουν ’κι φαίν’νταν

Έρημος απέσ’ σα μακρά
ας σ’ όλι͜α τα μερέας
Ο Πόντιον όσον θα ζει
θα έν’ παραπονέας

Π’ επρόφτασανε έφυγαν
και με τη ψ̌ην σο στόμαν
Κλίσκουνταν κα’ και φιλούνε
τη Ελλάδας το χώμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
είναςένας/μία
έν’είναι
εξέβανβγήκαν
εξέγκανέβγαλαν
έχ’νεέχουνε
κα’κάτω
’κιδενουκί<οὐχί
κλίσκουντανσκύβουν, κλίνουν
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
λέγ’νελένε
λέντακορδέλαлента
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μερέαςμεριές
μέρι͜αμέρη
οπίσ’πίσω
παπόρ’βαπόρι, καράβιvapore
παπόρι͜αβαπόρια, καράβιαvapore
τερούνκοιτούν
τουντους
φαίν’ντανφαίνονται
φεύ’νεφεύγουν
χάν’νεχάνουν, παύουν να έχουν, διώχνουν
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr