Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σον Πόντον απέσ’ μανίτσα μ’

Μνήμη γενοκτονίας ΠόντουΜνήμη γενοκτονίας Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Έφυγαμε ασ’ σον Πόντον
όλ’ έναν πρωίν
Άλλ’ επέθαναν σα στράτας,
άλλ’ αδά κι ακεί

Σον Πόντον απέσ’, μανίτσα μ’,
τ’ ανθρώπ’ς έσπαξαν
Τα χωρία, τ’ εκκλησίας
όλια -ν- έκαψαν

Εξερίζωσαν τον κόσμον
ας σ’ οσπίτι͜α τουν
Λαλούν ατ’ς αμόν κοπάδι͜α
σο τσ̌όλ’ τ’ Ερζερούμ

Σον Πόντον απέσ’, μανίτσα μ’,
τ’ ανθρώπ’ς έσπαξαν
Τα χωρία, τ’ εκκλησίας
όλια -ν- έκαψαν

Όσα χρόνι͜α κι αν περάν’νε
’κι ανασπάλλομε
κι ας σο νουν εμουν τον Πόντον
’κι θα εβγάλομε

Σον Πόντον απέσ’, μανίτσα μ’,
τ’ ανθρώπ’ς έσπαξαν
Τα χωρία, τ’ εκκλησίας
όλια -ν- έκαψαν

Γράψτε͜ ατα σην ιστορίαν
να μη χάν’ντανε
Να δεβάζ’νε τα παιδία
για να μαθάν’νε

Σον Πόντον απέσ’, μανίτσα μ’,
τ’ ανθρώπ’ς έσπαξαν
Τα χωρία, τ’ εκκλησίας
όλια -ν- έκαψαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ακείεκεί
ανασπάλλομεξεχνάμε
απέσ’μέσα
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ασ’από
ατααυτά
ατ’ςαυτής, της
δεβάζ’νεδιαβάζουν, περνούν, πηγαίνουν κπ/κτ κάπου
εμουνμας
επέθανανπέθαναν
έσπαξανέσφαξαν
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλούνβγάζουν λαλιά, καλούν, αποκαλούν, προσκαλούν, οδηγούν
μαθάν’νεμαθαίνουν
όλ’όλοι/α
όλιαόλα
όσαόσες φορές
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
περάν’νεπερνάνε
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τουντους
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
χάν’ντανεχάνονται, διώχνονται
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr