Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αχ! πατρίδα μ’

Μνήμη γενοκτονίας Πόντου

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Πόντιοι σ’ όλιον τον κόσμον
να μη ανασπάλλομε
την γλώσσαν, την ιστορίαν
σοι νέοις να μαθάνομε
Πόντιοι όθεν κι αν ζούμε
να μη ανασπάλλομε
Την γλώσσαν, την ιστορίαν
σοι νέοις να μαθάνομε¹

Αχ! πατρίδα μ’, πατρίδα μ’
τη ψ̌ης ι-μ’ το όραμαν
Σα ξένα ξεριζωμένος
κι άλλον εσέναν ’κ’ είδα
Αχ! πατρίδα μ’, πατρίδα μ’
Ακριτών γέννα, μάνα

Πόντιοι άμον αδέλφι͜α
τραγωδέστεν ενωμέν’
Ο Πόντον άμον την μάναν
κλαίει και -ν- εμάς αναμέν’

Αχ! πατρίδα μ’, πατρίδα μ’
τη ψ̌ης ι-μ’ το όραμαν
Σα ξένα ξεριζωμένος
κι άλλον εσέναν ’κ’ είδα
Αχ! πατρίδα μ’, πατρίδα μ’
Ακριτών γέννα, μάνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αναμέν’περιμένει
ανασπάλλομεξεχνάμε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
μαθάνομεμαθαίνουμε
νέοιςνέους
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όραμανόνειρο
σοιστους/στις, τους/τις
τραγωδέστεντραγουδήστε (προστ.)
ψ̌ηςψυχής
Σημειώσεις
¹ Ορθότερη χρήση το «σοι νέους να μαθίζομε»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr