Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κορτσόπον μικρόν

Κορτσόπον μικρόνΚορτσόπον μικρόν

Στιχουργοί: Χρήστος Ιωαννίδης

Συνθέτες: Παναγιώτης Χαλκίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Νεόφυτος Τσαουσίδης, Χρήστος Ιωαννίδης


Εμάεψες το καρδόπο μ’
ένοιξες τρανόν γεράν
Την εγάπη σ’ ψαλαφώ,
δος με, πουλί μ’, την χαράν

Νέ χωράφι͜α ψαλαφώ,
νέ παράν, νέ παράν
Η εγκάλι͜α σ’ για τ’ εμέν
έν’ χαράν, έν’ χαράν

Κορτσόπον μικρόν,
τ’ έμορφα τα κάλλι͜α σου
και νασάν, πουλί μ’, σ’ ατόν
π’ έρ’ται σην εγκάλι͜α σου

Αγαπώ και τα τσ̌αλίμι͜α σ’
σίτι͜α πορπατείς κι ευτάς
Έλα ας παίρουμ’ τ’ έναν τ’ άλλο
η ζωή έν’ για τ’ εμάς

Νέ χωράφι͜α ψαλαφώ,
νέ παράν, νέ παράν
Η εγκάλι͜α σ’ για τ’ εμέν
έν’ χαράν, έν’ χαράν

Κορτσόπον μικρόν,
τ’ έμορφα τα κάλλι͜α σου
και νασάν, πουλί μ’, σ’ ατόν
π’ έρ’ται σην εγκάλι͜α σου

Και σ’ ομμάτι͜α όταν τερείς με
δί’ς με, πουλί μ’, την χαράν
Σην καρδία μ’ απέσ’ έχω
για τ’ εσέν, τρανόν σεβντάν

Νέ χωράφι͜α ψαλαφώ,
νέ παράν, νέ παράν
Η εγκάλι͜α σ’ για τ’ εμέν
έν’ χαράν, έν’ χαράν

Κορτσόπον μικρόν,
τ’ έμορφα τα κάλλι͜α σου
και νασάν, πουλί μ’, σ’ ατόν
π’ έρ’ται σην εγκάλι͜α σου
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
γεράνπληγή, τραύμα yara
δί’ςδίνεις
δοςδώσε
εγκάλι͜ααγκαλιά
εμάεψεςμάγεψες
έμορφαόμορφα
έν’είναι
ένοιξεςάνοιξες
έρ’ταιέρχεται
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
κάλλι͜ακάλλη
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
νασάνχαρά σε
νέούτε ne
ομμάτι͜αμάτια
παίρουμ’παίρνουμε
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
πορπατείςπερπατάς
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τερείςκοιτάς
τσ̌αλίμι͜ανάζια, σκέρτσα çalım
ψαλαφώζητώ, αιτούμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr