Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πόντιος ασ’ ση Ρουσίαν

Μνήμη γενοκτονίας ΠόντουΜνήμη γενοκτονίας Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Πόντιος ας ση Ρουσίαν
εγώ ξαν ας σην αρχήν
Μίαν κι άλλον απέσ’ σα στράτας
τσ̌ακανίζω την ζωή μ’

Εγώ -ν- άλλο ’κ’ επορώ!
Έναν τόπον δος κι εμέναν,
Θεέ μ’, ήσυχος να ζω

Απέσ’ σ’ άγρι͜α και σα ξένα
τ’ εμόν όλιον η ζωή
Έχτισα οσπίτ’ κι εσέβα
και ξαν έργωσα την γην

Εγώ -ν- άλλο ’κ’ επορώ!
Έναν τόπον δος κι εμέναν,
Θεέ μ’, ήσυχος να ζω

Τα πέτρας εποίκα χώμα
και τα άγρι͜α, -ν- ήμερα
Ίδρωσα την γην επότ’σα
εγώ νυχτοήμερα

Εγώ -ν- άλλο ’κ’ επορώ!
Έναν τόπον δος κι εμέναν,
Θεέ μ’, ήσυχος να ζω

Λέν’ εμέ ξαν «’Κ’ είναι τ’ εσά!
Θ’ αφήντς ατά και θα φεύ’ς»
Ξεριζών’νε με και λένε
«Μετ’ εσέν ’δέν ’κι θα παίρτς «

Εγώ -ν- άλλο ’κ’ επορώ
Έναν τόπον δος κι εμέναν
Θεέ μ’ ήσυχος να ζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατάαυτά
αφήντςαφήνεις
’δέντίποτα
δοςδώσε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
επορώμπορώ
επότ’σαπότισα
έργωσαόργωσα
εσάδικά σου/σας
εσέβαμπήκα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μίανμια φορά
νυχτοήμερανυχθημερόν
ξανπάλι, ξανά
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παίρτςπαίρνεις
πέτραςπέτρες
ΡουσίανΡωσία
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τσ̌ακανίζωσέρνω κατά γης
φεύ’ςφεύγεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr