Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Και με το κεμεντζ̌όπο μου

Μνήμη γενοκτονίας ΠόντουΜνήμη γενοκτονίας Πόντου

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Και με το κεμεντζ̌όπο μου
και με την τραγωδίαν
Θ’ αναστορώ και λέγω σας
για την γενοκτονίαν

Ας σα χωρία οξ̌ωκά
τον κόσμον τοπλαεύ’νε
Σοεύ’νε, κρούν’ και ατιμούν
και κλώσκουντανε καίγ’νε

Ετοπλάεψαν τα μωρά,
γυναίκ’ς και γεροντάδες
κι άμον κοπάδ’ ελάλ’ναν ατ’ς
οι Τούρκ’ οι τσανταρμάδες

Πεινασμέντς κι οξυπόλητους
χ̌ειμωγκονί’ σα κρύα
τον κόσμον ετσ̌ακάνιζαν 
και τ’ άγρι͜α τα θερία

Εκεί τον κόσμον έσπαζαν 
έκαιγαν τα χωρία
Κρίμαν έν’ αν ’κι γράφκουνταν
απέσ’ σην ιστορίαν

Έκλαψανε μικροί τρανοί,
γραιάδες, γεροντάδες
Ολίγον ’κ’ έν’ να χάν’ντανε
ατόσ’ νομάτ’ χιλιάδες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
απέσ’μέσα
ατ’ςαυτής, της
γραιάδεςγριές
γυναίκ’ςγυναίκες
ελάλ’νανέβγαζαν λαλιά, καλούσαν, αποκαλούσαν, προσκαλούσαν, οδηγούσαν
έν’είναι
έσπαζανέσφαζαν
ετοπλάεψανμάζεψαν, συγκέντρωσαν toplamak
ετσ̌ακάνιζανέσερναν κατά γης
θερίαθεριά, θηρία
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καίγ’νεκαίνε
κεμεντζ̌όπο(υποκορ.) λύρα kemençe/kemānçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλώσκουντανεγυρίζουν, επιστρέφουν
κρούν’χτυπούν
νομάτ’άνθρωποι
οξ̌ωκάέξω
σοεύ’νεκλέβουν soymak
τοπλαεύ’νεμαζεύουν, συγκεντρώνουν toplamak
Τούρκ’Τούρκοι
τραγωδίαντραγούδι
τσανταρμάδεςχωροφύλακες jandarma/gendarme
χ̌ειμωγκονί’χειμώνα (γεν.)
χάν’ντανεχάνονται, διώχνονται
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr