Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πυκνά ξυρίουμαι

Βάλω την σ̌άπκα μ’ ζαρωτάΒάλω την σ̌άπκα μ’ ζαρωτά

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Ήλι͜ος ας σην ανατολήν
τ’ αρνόπο μ’ εφοέθεν
Ατός ατόσον ’κ’ έλαμψεν
την ώρα ντ’ εγεννέθεν

Πυκνά - πυκνά ξυρίουμαι
εθαρρώ θ’ εμορφύνω
Χ̌ίλι͜α κομμάτι͜α ’ίνουμαι
εγώ εσέν ’κι αφήνω

Κορώνα σίτι͜α επέτανε
ερρούξεν το φτερόν ατ’ς
Κόρη, τη μάνα σ’ πέει ατό
ας κρατεί το ξερόν ατ’ς

Ντ’ εθέλ’να κι υπαντρεύκουμ’νε
και σύρω τα πελιάδες
Άλλο ’κι πάγω τραγωδώ
σε ξένα μαχαλάδες

’Δέν ’κ’ επορώ να λέγω σε,
φογούμαι πας και λες α’
Ο νους ι-σ’ ακόμαν ’κι κόφτ’
είσαι πολλά μικρέσσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
’δέντίποτα
εγεννέθενγεννήθηκε
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
εθέλ’ναήθελα
εμορφύνωομορφαίνω
επέτανεπετούσε
επορώμπορώ
ερρούξενέπεσε
εφοέθενφοβήθηκε
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένηκορώνη
κόφτ’κόβει
κρατείκρατάει, βαστάει, στέκει, αντέχει
μαχαλάδεςγειτονιέςmahalle/maḥalle
μικρέσσαμικρή, νεαρή
ξυρίουμαιξυρίζομαι
πέειπες (προστ.)
πελιάδεςβάσανα, σκοτούρεςbela
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πυκνάπυκνά, συχνά
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τραγωδώτραγουδάω
υπαντρεύκουμ’νεπαντρευόμουν
φογούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr