Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αηλί εμέν εγέρασα

Βάλω την σ̌άπκα μ’ ζαρωτάΒάλω την σ̌άπκα μ’ ζαρωτά

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Αρνί μ’, σα χ̌έρι͜α σ’ εγράστεν
τ’ ώρας ι-μ’ το κιοστέκ’ -ι
Έπαρ’ με -ν- σ’ εγκαλόπο σου,
η ψ̌η μ’ εβγαίν’ και στέκει

Ας σο δρανί σ’ από ’πάν’ κέσ’
δι͜αβαίνω, αντιδι͜αβαίνω
’Κι λες ας σο χατίρ’ν εθε
«οξ̌ώκα -ν- ας εβγαίνω»

Ν’ αηλί εμέν εγέρασα,
σα μεσοστράτι͜α επέμ’να
Για τ’ έναν κόρ’ και μαναχόν
εσ̌άσ̌εψα κι επέμ’να

Τ’ άλλα τα στράτας άν’ πάγ’νε,
τ’ άλλα κα’, τ’ άλλ’ ομάλια
Τ’ εμόν του καρίπ’ η στράτα
νέ κα’ πάει, νέ ομάλια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άν’άνω, πάνω, άνωθεν
αντιδι͜αβαίνωξαναπερνώ, πηγαινοέρχομαι
δι͜αβαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ διαβαίνω
δρανίφεγγίτης, άνω μέρος στέγης, οριζόντια στέγη σπιτιού
εβγαίν’βγαίνει
εγκαλόποαγκαλιά, αγκαλίτσα
εγράστενφθάρηκε, έλιωσε γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
εθετου/της
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέμ’νααπόμεινα
εσ̌άσ̌εψασάστισα, τα έχασα şaşmak
κα’κάτω
καρίπ’μοναχικό, ορφανό, εξαθλιωμένο garip/ġarīb
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιοστέκ’αλυσίδα που είναι προσαρτημένη στο τέλος ενός ρολογιού köstek/kūstak (Nişanyan)
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νέούτε ne
ομάλιαομαλοί δρόμοι, ευθείες, πεδιάδες, ομαλά (επίρρ)
πάγ’νεπηγαίνουν, έφυγαν, πάνε
’πάν’(απάν’) πάνω
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
ψ̌ηψυχή
ώραςώρες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr