Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την πατρίδα μ’ έχασα

Τραγούδια του Πόντου

Συνθέτες: Bahattin Çamurali

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Νίτσα Κουρτίδου


Την πατρίδα μ’ έχασα,
έκλαψα κι επόνεσα
Λύγουμαι κι αροθυμώ,
[όι, όι! όι, όι!]
ν’ ανασπάλω ’κ’ επορώ!

Τα ταφία μ’ έχασα,
ντ’ έθαψα ’κ’ ενέσπαλα!
Τ’ εμετέρτς αναστορώ
[όι, όι! όι, όι!]
και σο ψ̌όπο μ’ κουβαλώ!

Εκκλησίας έρημα,
μοναστήρι͜α ακάντηλα,
πόρτας και παράθυρα
[όι, όι! όι, όι!]
επέμ’νετε ακράνοιχτα!

Μίαν κι άλλο ση ζωή μ’
’ς σο πεγάδι μ’ σην αυλή μ’
νερόπον ας έπινα
[όι, όι! όι, όι!]
και τ’ ομμάτα̤ μ’ έπλυνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακάντηλαχωρίς καντήλια
ακράνοιχταμισάνοιχτα
ανασπάλωξεχάσω
αναστορώθυμάμαι, αναπολώ
αροθυμώνοσταλγώ
εμετέρτςημέτερους, δικούς μου (ανθρώπους)
ενέσπαλαξέχασα
επέμ’νετεαπομείνατε
επορώμπορώ
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
λύγουμαιλιώνω
μίανμια φορά
μίαν κι άλλοάλλη μια φορά
νερόποννεράκι
ομμάτα̤μάτια
πεγάδιβρύση
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
’ς(ας) από
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr