Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θειίτσο μ’, τ’ αετόπουλα

Θειίτσο μ’, τ’ αετόπουλαΘειίτσο μ’, τ’ αετόπουλα

Στιχουργοί: Ιωάννης Κ. Χαριτίδης

Συνθέτες: Γιώργος Τσιφτελίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Ξανθόπουλος, Γιώργος Τσιφτελίδης


Όλιον ο κόσμον εφτωχός
και τ’ εμόν η καρδία
ση Χάρονος τα χ̌ερόπα
έναν στολίδ’ μ’ αξίαν

Θειίτσο μ’, τ’ αετόπουλα
κάποτε γονατίζ’νε
και την φωλέα ας σο ραχ̌ίν
σον ουρανόν ξαν χτίζ’νε

Σύρον αβούτο τον χορόν
με τον παππού μ’ εντάμαν
Το κεμεντζ̌όπο μ’ για τ’ εσάς
πάντα θα παίζ’ με κλάμαν

Θειίτσο μ’, τ’ αετόπουλα
κάποτε γονατίζ’νε
και την φωλέα ας σο ραχ̌ίν
σον ουρανόν ξαν χτίζ’νε

Θεέ μ’, ’κ’ εδέκες να γερά,
τρανόν η αδικία!
Επέρες πόντιον γιοσμάν,
πρώτον σην τραγωδίαν

Θειίτσο μ’, τ’ αετόπουλα
κάποτε γονατίζ’νε
και την φωλέα ας σο ραχ̌ίν
σον ουρανόν ξαν χτίζ’νε

Αέτσ’ γραμμένον έτονε
απάν’ κέσ’ σο ταφόπο σ’
να συφωτάζ’ έναν κερίν
και συντροφεύ’ το ψ̌όπο σ’

Θειίτσο μ’, τ’ αετόπουλα
κάποτε γονατίζ’νε
και την φωλέα ας σο ραχ̌ίν
σον ουρανόν ξαν χτίζ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτοαυτό
αέτσ’έτσι
απάν’πάνω
γεράγερνάει
γιοσμάνκομψό, λεβέντη, λεβέντικο yosma
γονατίζ’νεγονατίζουν
εδέκεςέδωσες
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εντάμανμαζί
επέρεςπήρες
έτονεήταν
εφτωχόςφτωχός
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
ξανπάλι, ξανά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
συφωτάζ’θαμπώνεται βλέποντας συνεχώς σε κπ ή σε κτ ή προς άπλετο φως, κάνει νυχτέρι, παραμένει άγρυπνο, νυχτερεύει
ταφόποτάφος (υποκορ.)
τραγωδίαντραγούδι
φωλέαφωλιά
χ̌ερόπαχεράκια
ΧάρονοςΧάρου
χτίζ’νεχτίζουν
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
Εις μνήμην Δημητρίου Μ. Λαζαρίδη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr