Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ορφανός επέμ’να

Το μοναχοπαίδ’Το μοναχοπαίδ’

Στιχουργοί: Μπάμπης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής, Μπάμπης Ιορδανίδης


Τ’ εμόν ο κύρ’ επέθανεν
τριάντα εξ’ χρονών-ι [όι, όι, όι]
Η μάνα μ’ επέμ’νεν έρημος,
εγώ πα ορφανόν-ι [όι, όι, όι]

Μάνα μ’, μη τυραννίεσαι [μανίτσα μ’]
εσέν ’κι θα κλαινίζω
[ωχ! Νε μάνα μ’/ωχ! Μανίτσα μ’, νέι]
Ποίσον λίγον υπομονήν, [μανίτσα μ’]
εγώ ους να τρανύνω
[ωχ! Νε μάνα μ’/ωχ! μανίτσα μ’, όι!]

Τ’ εμόν ο πόνον έν’ τρανόν,
θαρρώ ’κι θα λαρούται [όι, όι, όι]
Άμον ντ’ ελέπω τα δάκρυ͜α μ’,
η καρδι͜ά μ’ φαρμακούται [όι, όι, όι]

Και νε Χριστέ πατέρα μου [μανίτσα μ’]
και Παναΐα μάνα
[έλα -ν- έλα/ωφ! μανίτσα μ’]
Ατό την ορφανίαν μου [μανίτσα μ’]
πώς να εποίν’να κι εχάνα;
[έλα -ν- έλα/ωφ! μανίτσα μ’, όι!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επέθανενπέθανε
επέμ’νεναπόμεινε
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κύρ’πατέρα
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
ουςως, μέχρι
παπάλι, επίσης, ακόμα
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
τρανύνωμεγαλώνω, αναθρέφω
τυραννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι
φαρμακούταιφαρμακώνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr