Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άψιμον ση καρδία μ’

Το μοναχοπαίδ’Το μοναχοπαίδ’

Στιχουργοί: Μπάμπης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής, Μπάμπης Ιορδανίδης


Η κάρδια μ’ άψιμον πιάν’,
η βρούλα κρούει σο στέβος
Φέρ’τε νερόν και ’κχ̌ύστε͜ ατο
μετ’ έναν τρανόν σ̌κεύος

Και το σ̌κεύος να έν’ πολλά τρανόν
νερόν να παίρ’ πολλά -ι
και τη καρδι͜άς ι-μ’ το άψιμον
να βζήν’ καλά - καλά -ι

Ύπνε, έπαρ’ τ’ ομματόπα μ’
ολίγον ν’ ανασπάλω
Άλλο τακάτ’ ’κ’ επέμ’νε με
να ζω ’κι θέλω άλλο

Δύναμη δος με εσύ, Θεέ μ’,
χαρά δος σο καρδόπο μ’
Εγώ πολλά επόνεσα,
μη τυραννί͜εις το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλωξεχάσω
άψιμονφωτιά
βζήν’σβήνω/ει
βρούλαφλόγα brûler
δοςδώσε
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέμ’νεαπόμεινε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
’κχ̌ύστεχύστε, περιχύστε (προστ.)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομματόπαματάκια
παίρ’παίρνω/ει
πιάν’πιάνει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στέβοςστέγη, σκεπή
τακάτ’δύναμη, αντοχή takat/ṭāḳat
τυραννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr