Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε

Το μοναχοπαίδ’Το μοναχοπαίδ’

Στιχουργοί: Μπάμπης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής, Μπάμπης Ιορδανίδης


Τρώγω -ν- εσέναν π’ εποίν’νεν
τρώγω -ν- εσέναν π’ έχτ’σεν
Τ’ ουρανού όλι͜α τ’ αψίματα
απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ έψ̌εν

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
σ’ έναν ισίζ’ ορμάνιν
Νέ μαξιλάρ’ θ’ εθέλ’να εγώ,
νέ τουσ̌έκ’, νέ γεργάνιν

Το πόι σ’ ίσον κι έμορφον
άμον τη σταλαγμίτα
Νασάν που θ’ αγκαλιάσ̌κεται
εσέν όλιον τη νύχταν

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
σ’ έναν ισίζ’ ορμάνιν
Νέ μαξιλάρ’ θ’ εθέλ’να εγώ,
νέ τουσ̌έκ’, νέ γεργάνιν

Ψηλά ραχ̌ι͜ά χωρίζ’νε μας
και ’κ’ έχ’νε τελεσίαν
Τα γράμματα χαΐρ’ ’κ’ ευτάν’,
πουλί μ’, σην μαναχ̌ίαν

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
σ’ έναν ισίζ’ ορμάνιν
Νέ μαξιλάρ’ θ’ εθέλ’να εγώ,
νέ τουσ̌έκ’, νέ γεργάνιν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλιάσ̌κεταιπαίρνει αγκαλιά, αγκαλιάζει
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αψίματαφωτιές
γεργάνινπάπλωμαyorgan
εθέλ’ναήθελα
έμορφονόμορφο
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνεποιέω-ῶ
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
έχτ’σενέχτισε
έψ̌ενάναψε
ισίζ’ερημικό/ή, απομονωμένο/ηıssız
’κ’δενουκί<οὐχί
μαναχ̌ίανμοναξιά
νασάνχαρά σε
νέούτεne
ορμάνινδάσοςorman
πόιύψος, μπόιboy
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
τελεσίαντέλος, τελειωμό
τουσ̌έκ’στρώμα, κρεβάτιdöşek
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότηταhayır/ḫayr
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr