Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε

Το μοναχοπαίδ’Το μοναχοπαίδ’

Στιχουργοί: Μπάμπης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής, Μπάμπης Ιορδανίδης


Τρώγω -ν- εσέναν π’ εποίν’νεν
τρώγω -ν- εσέναν π’ έχτ’σεν
Τ’ ουρανού όλι͜α τ’ αψίματα
απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ έψ̌εν

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
σ’ έναν ισίζ’ ορμάνιν
Νέ μαξιλάρ’ θ’ εθέλ’να εγώ,
νέ τουσ̌έκ’, νέ γεργάνιν

Το πόι σ’ ίσον κι έμορφον
άμον τη σταλαγμίτα
Νασάν που θ’ αγκαλιάσ̌κεται
εσέν όλιον τη νύχταν

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
σ’ έναν ισίζ’ ορμάνιν
Νέ μαξιλάρ’ θ’ εθέλ’να εγώ,
νέ τουσ̌έκ’, νέ γεργάνιν

Ψηλά ραχ̌ι͜ά χωρίζ’νε μας
και ’κ’ έχ’νε τελεσίαν
Τα γράμματα χαΐρ’ ’κ’ ευτάν’,
πουλί μ’, σην μαναχ̌ίαν

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
σ’ έναν ισίζ’ ορμάνιν
Νέ μαξιλάρ’ θ’ εθέλ’να εγώ,
νέ τουσ̌έκ’, νέ γεργάνιν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλιάσ̌κεταιπαίρνει αγκαλιά, αγκαλιάζει
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αψίματαφωτιές
γεργάνινπάπλωμα yorgan
εθέλ’ναήθελα
έμορφονόμορφο
εποίν’νενέκανε, έφτιαχνε ποιέω-ῶ
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
έχτ’σενέχτισε
έψ̌ενάναψε
ισίζ’ερημικό/ή, απομονωμένο/η ıssız
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
μαναχ̌ίανμοναξιά
νασάνχαρά σε
νέούτε ne
ορμάνινδάσος orman
πόιύψος, μπόι boy
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
τελεσίαντέλος, τελειωμό
τουσ̌έκ’στρώμα, κρεβάτι döşek
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότητα hayır/ḫayr
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr