Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λεμόνα

Ταξίδι στη μνήμηΤαξίδι στη μνήμη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Σίτι͜α επέ’να ομάλια - ομάλια
είδα ορμάνια και λιβάδα̤
Και ση λιβαδί’ σην άκραν
έστεκεν δεντρόν και μέγαν

Τα νεράντζι͜α φορτωμένα
Έπλωσα να παίρω έναν

Έπλωσα να παίρω έναν
εχολιάστεν η Λεμόνα

-Ντό χολιάσ̌κεσαι, Λεμόνα;
Πας̌ κι ετσάκωσα κλαδόπον;

Κι αν ετσάκωσα κλαδόπον
να τσακούται το χ̌ερόπο μ’

Κι αν εμάρανα φυλλόπον
να μαραίνεται το ψ̌όπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
εμάραναέκανα κτ να μαραθεί
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
ετσάκωσαέσπασα
εχολιάστενθύμωσε, αγανάκτησε
κλαδόπονκλαδάκι, μτφ. απόγονος
λιβαδί’λιβαδιού
ομάλιαομαλοί δρόμοι, ευθείες, πεδιάδες, ομαλά (επίρρ)
ορμάνιαδάση orman
παίρωπαίρνω
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και) μήν πᾶς
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
τσακούταισπάει
φυλλόπονφυλλαράκι
χ̌ερόποχεράκι
χολιάσ̌κεσαιθυμώνεις, αγανακτάς
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr