Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παράδες ’κ’ εκαζάνεψα

Ταξίδι στη μνήμηΤαξίδι στη μνήμη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Παράδες ’κ’ εκαζάνεψα,
ανάθεμα τα λίρας
Τρυγόνα μ’, εροθύμεσα
το στύπον τη μαντζίρα σ’

Εκόντυνες το φιστάνι σ’
έναν χ̌ερέαν κι άλλο
Τα παλληκάρι͜α τη χωρί’
εσέγκες τ’ έναν σ’ άλλο

Έλα τ’ αρνί μ’ ας ’ίνουμες
εμείς σ’ έναν μερέαν
Σ’ έναν τσ̌ατάλ’ καφούλ’ απάν’
χτίζομ’ έναν φωλέαν

Δύο λόγια θα λέγω σε,
άκ’σον ατα καλά -ι
Το υψηλόν το τέρεμα σ’
θα ρού͜ει σε χαμελά -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
απάν’πάνω
ατααυτά
εκαζάνεψακέρδισα, απόκτησα kazanmak
εροθύμεσανοστάλγησα
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
’ίνουμεςγινόμαστε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καφούλ’θάμνος κατάφυλλον<καταφύλλιον<κατ’φούλλιν
λίραςλίρες
μαντζίραγιαούρτι macun
μερέανμεριά
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
στύπονξινό, στυφό
τέρεμαβλέμμα
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσ̌ατάλ’διχάλα, διχαλωτό, διακλάδωση çatal
φωλέανφωλιά
χ̌ερέανχεριά, αρμαθιά, χεροβολιά, όσα μπορεί να αδράξει και να κρατήσει η παλάμη
χαμελάχαμηλά
χωρί’χωριού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr