Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Που καλατσ̌εύ’ σε ’κι νυστάζ’

Ταξίδι στη μνήμηΤαξίδι στη μνήμη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Που καλατσ̌εύ’ σε [γιάβρι μ’/πουλί μ’] ’κι νυστάζ’
π’ ελέπ’ σε [πουλί μ’] ’κι κοιμάται
Και μετ’ εσέν [γιαβρί μ’] που πορπατεί
ση χαμονήν [πουλί μ’] πάει χάται

Απάν’ [ψ̌ήκα μ’] σα ποδαρέας ι-σ’
εγώ [ψ̌ήκα μ’] θα πάω χάμαι
Έπαρ’ με [γιάβρι μ’] σ’ εγκαλιόπο σ’,
φά’ με [πουλί μ’] το γιάβρι μ’, φά’ με

Έλα [γιαβρί μ’] να ποδεδίζω σε,
παρχαρί’ [πουλί μ’] τσ̌ιτσ̌εκόπον
Τη νύχταν [πουλί μ’/ψ̌ήκα μ’] σο κρεβατόπο σ’
εμέν [γιαβρί μ’] πα ποίσον τόπον

Οσήμερον [πουλί μ’/γιαβρί μ’] θα ωρι͜άζ’ ατο
θα τερώ [ψ̌ήκα μ’] πού κέσ’ πάει
Και/Αρ’ μετ’ ατον [γιαβρί μ’] που πάει σα ζά
ντό θα ’φτάει [πουλί μ’] το συφάειν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
εγκαλιόποαγκαλίτσα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έπαρ’πάρε (προστ.)
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρεβατόποκρεβατάκι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
οσήμερονσήμερα
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρχαρί’παρχαριού
ποδαρέαςπατημασιές, χνάρια
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πορπατείπερπατάει
συφάεινπροσφάγι συν+φαγεῖν
τερώκοιτώ
τσ̌ιτσ̌εκόπονλουλουδάκι çiçek
φά’φάε (προστ.)
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
χαμονήνχαμό, όλεθρο
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ήκαψυχούλα
ωρι͜άζ’προσέχω/ει, φυλάω/ει, επιβλέπω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr