Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ευκλείδης

Ταξίδι στη μνήμηΤαξίδι στη μνήμη

Στιχουργοί: Ιωάννης Τσορτανίδης

Συνθέτες: Ιωάννης Τσορτανίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Σκοτία πίσσα έτονε
ο καιρόν λιβωμένος
Αφκά σο κάρον εκείτον
Ευκλείδης σκοτωμένος
Ε, μαύρε μ’ καπετάνιε!

Ατός που ’κ’ εφοούτονε
σπαθία και μαχ̌αίρι͜α
πώς εποίκεν και -ν- ερρούξεν
ση Χάρονος τα χ̌έρι͜α
Ε, μαύρε μ’ καπετάνιε!

Ευκλείδη μ’, τα παλληκάρι͜α σ’
εσέναν αραεύ’νε
Όθεν κέσ’ γυροκλώσκουνταν
μοιρολογούν και κλαίγ’νε
Ε, μαύρε μ’ καπετάνιε!

Ευκλείδη μ’ και σο λείμψανο σ’
έκλαιαν οι ποπάδες
Έκλαιαν και τα έμορφα
τη Σαντάς οι νυφάδες
Ε, μαύρε μ’ καπετάνιε!

Εφτά χρόνια σ’ αντάρτικα,
ση Σαντάς τα ραχ̌ία
Ευκλείδης ετυρά̤ννιζεν
τα τουρκικά τα ψ̌ήα
Ε, μαύρε μ’ καπετάνιε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
αφκάκάτω
γυροκλώσκουντανκλωθογυρίζουν
εκείτονκείτονταν, ξάπλωνε
έκλαιανέκλαιγαν
έμορφαόμορφα
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
ερρούξενέπεσε
έτονεήταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
κλαίγ’νεκλαίνε
λιβωμένοςσυννεφιασμένος λίβος<λείβω
νυφάδεςνύφες
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ποπάδεςπαπάδες
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σκοτίασκοτάδι
ΧάρονοςΧάρου
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr