Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αλάρωτον καρδόπο μου

Αλάρωτον καρδόπο μουΑλάρωτον καρδόπο μου

Στιχουργοί: Γιάννης Ελευθεριάδης

Συνθέτες: Λάκης Παναγιωτίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Ελευθεριάδης, Λάκης Παναγιωτίδης


Ο πρόσωπο μ’ πάντα γελά,
η ψ̌η μ’ γομάτον πόνον
Ο νους ι-μ’ ’κι ανασπάλλ’ α̤τεν
και ’κι λαρών’ με ο χρόνον

Αλάρωτον καρδόπο μου
και πληγωμένον ψ̌όπο μ’,
ο χρόνον ’κ’ έχ̌’ το γιατρικόν,
αράεψον τ’ αρνόπο μ’

Ο πρόσωπο μ’ πάντα γελά,
το ψ̌όπο μ’ πικραμένον
’Κι ξέρω ντό να ευτάγ’ ατεν,
η καρδι͜ά μ’ έν’ καμένον

Αλάρωτον καρδόπο μου
και πληγωμένον ψ̌όπο μ’,
ο χρόνον ’κ’ έχ̌’ το γιατρικόν,
αράεψον τ’ αρνόπο μ’

Σο καρδόπο μ’ έχω γεράν,
σ’ ομμάτι͜α μ’ πάντα δάκρυ͜α
Να λαρούμαι εράεψα
ους τη κοσμί’ την άκρι͜αν

Αλάρωτον καρδόπο μου
και πληγωμένον ψ̌όπο μ’,
ο χρόνον ’κ’ έχ̌’ το γιατρικόν,
αράεψον τ’ αρνόπο μ’

Αλάρωτον καρδόπο μου
και πληγωμένον ψ̌όπο μ’,
ο χρόνον ’κ’ έχ̌’ το γιατρικόν,
αράεψον τ’ αρνόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρι͜ανάκρια, άκρη
ανασπάλλ’ξεχνάω/ει
αράεψονψάξε, αναζήτησε, γύρεψε (προστ.) aramak
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατεναυτήν
γεράνπληγή, τραύμα yara
γομάτονγεμάτο/η
έν’είναι
εράεψαέψαξα, γύρεψα, αναζήτησα aramak
ευτάγ’κάνω/ει, φτιάχνω/ει εὐθειάζω
έχ̌’έχει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
λαρούμαιγιατρεύομαι, θεραπεύομαι
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
ομμάτι͜αμάτια
ουςως, μέχρι
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr