Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξενιτεία

Το μοναχοπαίδ’Το μοναχοπαίδ’

Στιχουργοί: Μπάμπης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Ιορδανίδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής, Μπάμπης Ιορδανίδης


Σην ξενιτείαν τ’ έρημον
κανείς ’κι καλατσ̌εύ’ σε
[Ντό θα ’ίνουμαι;]
Σο μεσοστράτ’ να αποθάντς
κανείς ’κι γιανασ̌εύ’ σε
[Ντό θα ’ίνουμαι;]

Τη ξενιτειάς τα βάσανα,
τη ξενιτειάς τα πόνι͜α
Ατά για να λαρούντανε
πρέπ’ να δι͜αβαίν’νε χρόνι͜α 

Βαρύν πράγμαν η ξενιτειά,
ετσ̌όκεψεν σ’ ωμία μ’
[Ντό θα ’ίνουμαι;]
Φορτούμ’ ατο, ’κι σώζ’ ατο
παίρ’ με ας σην καρδία μ’
[Ντό θα ’ίνουμαι;]

Τη ξενιτειάς τα βάσανα,
τη ξενιτειάς τα πόνι͜α
Ατά για να λαρούντανε
πρέπ’ να δι͜αβαίν’νε χρόνι͜α 

Σην ξενιτείαν π’ αρρωσταίν’,
ο Θεόν να ελιά τον!
[Ντό θα ’ίνουμαι;]
Οι γιατροί ’κι λαρών’ν’ ατον,
Α’έρτς ’κι βοηθά τον
[Ντό θα ’ίνουμαι;]

Τη ξενιτειάς τα βάσανα,
τη ξενιτειάς τα πόνι͜α
Ατά για να λαρούντανε
πρέπ’ να δι͜αβαίν’νε χρόνι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Α’έρτςΑη-Γιώργης
αποθάντςπεθάνεις
ατάαυτά
γιανασ̌εύ’πλησιάζω/ει, πλευρίζειyanaşmak
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
ελιάλυπάται κπ/κτ, δείχνει ελεημοσύνη, μτφ. τσιγκουνεύεταιἐλεέω-ἐλεῶ
ετσ̌όκεψενκατέπεσε, επικάθησε, έκλινε υπό το βάροςçökmek
’ίνουμαιγίνομαι
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άειkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κιδενουκί<οὐχί
λαρούντανεγιατρεύονται, θεραπεύονται
λαρών’ν’γιατρεύουν, θεραπεύουν
μεσοστράτ’μέση του δρόμου
πόνι͜απόνοι
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr