Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ένοιξαν τα τριαντάφυλλα

Το μοναχοπαίδ’Το μοναχοπαίδ’

Στιχουργοί: Μπάμπης Ιορδανίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Ιορδανίδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής, Μπάμπης Ιορδανίδης


[Και -ν-] Ένοιξαν τα τριαντάφυλλα
και ρούζ’νε απ’ έναν-έναν
Άμον τ’ εγάπς τ’ εγκαλιόπον
’κι σκουντουλίζ’ κανέναν

Τερώ, τερώ -ν- ολόερα,
τ’ αρνί μ’ πουθέν ’κ’ ελέπω
Και την αροθυμίαν ατ’ς
τόπον ’κ’ έχω να θέκω

Έλα απάν’ σο σ̌ύριγμα μ’
σ’ αξιναρί’ τον χτύπον
Εσέγκες με και ση σεβντάν
είμ’ ακόμα μικρίκον

Ο ουρανόν ελίβωσεν
η γη -ν- ετσ̌αμουρώθεν
Ας σην εγάπ’ π’ ερρώστεσεν
καμίαν ’κ’ ελαρώθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αροθυμίαννοσταλγία
εγάπ’αγάπη
εγκαλιόποναγκαλιά, αγκαλίτσα
ελαρώθενγιατρεύτηκε, θεραπεύτηκε
ελέπωβλέπω
ελίβωσενσυννέφιασε
ένοιξανάνοιξαν
ερρώστεσεναρρώστησε
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
ετσ̌αμουρώθενγέμισε λάσπεςçamur
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
ολόεραολόγυρα
πουθένπουθενά
ρούζ’νεπέφτουν
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τερώκοιτώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr