Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η πεθερά μ’

Εβρούλτσανε τα μέρι͜α μουνΕβρούλτσανε τα μέρι͜α μουν

Στιχουργοί: Κώστας Αμανατίδης

Συνθέτες: Γεώργιος Σαββίδης, Λευτέρης Καμενίδης

Καλλιτέχνες: Λευτέρης Καμενίδης, Μπάμπης Σιδηρόπουλος


Η πεθερά μ’ ’καβάλκεψεν
απάν’ κέσ’ ση κοτύλα μ’
Σ’ οσπίτι μ’ ’φτάει τον άγουρον,
τσ̌ούξον με Παναΐα μ’!

Ανάθεμα την πεθερά μ’,
εσένα ποδεδίζω!
Όντες ζαντύνω ας σο ζόρ’
τη μάνα σ’ θα φτουλίζω

’Κι μασχαρεύ’ η πεθερά μ’,
ν’ αηλί εμέν τον μαύρον!
Πουλίκα μ’, πώς να φάζ’ ατεν;
ση γούλαν φτάν’ τον άρκον

Ανάθεμα την πεθερά μ’,
εσένα ποδεδίζω!
Όντες ζαντύνω ας σο ζόρ’
τη μάνα σ’ θα φτουλίζω

Ντ’ εθέλ’να και -ν- επάντρευα
και σύρω τα πελιάδες;
Για να χορτάζω τη μάνα σ’
θέλω καρσάν’ κοφτάδες

Ανάθεμα την πεθερά μ’,
εσένα ποδεδίζω!
Όντες ζαντύνω ας σο ζόρ’
τη μάνα σ’ θα φτουλίζω

Κουρτά και πάει η πεθερά μ’,
επέζεψα, παιδία
Κοτυλεμέντσα ας ’λέπ’ ατεν
με στούδι͜α και πετσία

Ανάθεμα την πεθερά μ’,
εσένα ποδεδίζω!
Όντες ζαντύνω ας σο ζόρ’
τη μάνα σ’ θα φτουλίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγουροννέος άνδρας
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
άρκοναρκούδα
ατεναυτήν
γούλανλαιμό gula
εθέλ’ναήθελα
επάντρευαπαντρευόμουν, έδινα για παντρειά την κόρη μου
επέζεψαβαρέθηκα, κουράστηκα bezmek
ζαντύνωτρελαίνομαι
ζόρ’ζόρι zor/zūr
’καβάλκεψεν(εκαβάλκεψεν) ίππευσε, καβάλησε
καρσάν’αβαθής σκάφη που έριχναν το γάλα και μάζευαν μετά το καϊμάκι
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοτύλασβέρκος
κουρτάκαταπίνει
κοφτάδεςκεφτέδες köfte/kūfte
’λέπ’(ελέπ’) βλέπει/ω
μασχαρεύ’αστειεύεται, διακωμωδεί maskara/masḫara
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντεςόταν
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
πελιάδεςβάσανα, σκοτούρες bela
πετσίαπετσιά, το δέρμα
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
στούδι͜αοστά, κόκκαλα ὀστοῦν~οστούδιον
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τσ̌ούξονλυπήσου, συμπόνεσε (προστ.) acımak
φάζ’ταΐζω/ει
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
φτουλίζωμαδάω, ξεπουπουλίζω
χορτάζωχορταίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr