Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κοτσαγγέλ’

Είκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδιαΕίκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ευλαμπία Νικολαΐδου


Όλια τα κάστρα είδα
κι όλια γύρισα
κι άμον τ’ αυγής το κάστρον,
κάστρον ’κ’ έτονε

Σαράντα πόρτας είχ̌εν
όλι͜α σίδερα,
κι εξήντα παραθύρι͜α
όλι͜α χάλκενα

Χ̌ίλιοι (και) γιανίτσαροι
πολεμούν ατο
Ούτ’ επορούν να παίρ’ν’ α’,
ούτε αφήν’ν ατο
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
επορούνμπορούν
έτονεήταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
όλιαόλα
παίρ’ν’παίρνουν
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
χάλκεναχάλκινα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr