Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ’

Είκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδιαΕίκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ’
[έι! πουλί μ’ και γιαβρί μ’]
να ’ίνεται ρομάνα
[έλα, έλα μετ’ εμέν/
φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν]
Και για τ’ ατέν θα ’ίνουμαι
[έι! πουλί μ’ και γιαβρί μ’]
και κυνηγός σ’ ορμάνια
[έλα, έλα λέγω σε/
φύγον κι έλα, ψ̌ήκα μ’, μετ’ εμέν]

Παρχάρ’ αέρα ’φύσεσεν
[έι! πουλί μ’ και γιαβρί μ’]
κάποθεν τέλια-τέλια
[έλα, έλα λέγω σε/
φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν]
Κορτσόπον, τα φιλέματα σ’
[έι! πουλί μ’ και γιαβρί μ’]
γλυκέα κι άμον μέλια
[φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν/
φύγον κι έλα, ψ̌ήκα μ’, μετ’ εμέν]

Έλα -ν- απάν’ σο σ̌ύριγ̆μα μ’
[έι! πουλί μ’ και γιαβρί μ’]
έλα απάν’ σο λαλόπο μ’
[Έλα, πουλί μ’, έλα μετ’ εμέν/
φύγον κι έλα, ψ̌ήκα μ’, μετ’ εμέν]
Έλα, τέρεν τα αίματα
[έι! πουλί μ’ και γιαβρί μ’]
πώς τρέχ’νε ας σο καρδόπο μ’
[φύγον κι έλα, πουλί μ’, μετ’ εμέν/
φύγον κι έλα, γιάβρι μ’, μετ’ εμέν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ατέναυτήν
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιάβριμωρό, μικρό, παιδί yavru
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
επήενπήγε
’ίνεταιγίνεται
’ίνουμαιγίνομαι
κάποθεναπό κάπου
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
λαλόποφωνούλα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ορμάνιαδάση orman
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
ρομάναπαρχαρομάνα, γυναίκα επιφορτισμένη με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
τέλιασύρματα, χορδές μουσικού οργάνου tel
τέρενκοίταξε (προστ.)
τρέχ’νετρέχουν
φιλέματαφιλιά
’φύσεσεν(εφύσεσεν) φύσηξε
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr