Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαμαίμηλον

Είκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδιαΕίκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ευλαμπία Νικολαΐδου


Και ντ’ έπαθες, χαμαίμηλον,
και στέκεις μαρεμένον; [γιαρ]
Γιάμ’ η ρίζα σ’ εδίψασεν,
γιάμ’ ο καρπό σ’ ελλάγεν; [γιαρ]
Νι͜ά η ρίζα μ’ εδίψασε,
νι͜ά ο καρπό μ’ ελλάγεν [γιαρ]

Γιάμ’ ας σα χαμελόκλαδα σ’
κανέναν εζαλίεν; [γιαρ]
Νι͜ά ας σα χαμελόκλαδα μ’
κανέναν εζαλίεν [γιαρ]

Έναν κορίτσ’ κι έναν παιδίν
ση ρίζα μ’ εφιλέθαν [γιαρ]
Εποίκαν όρκον κι όμνυσμαν
να μη ’φτάν’ χωρεσίαν [γιαρ]

Ατώρα εχωρίγανε
γιάμ’ έχω εγώ ας σο κρίμαν [γιαρ]
Ατώρα εχωρίγανε
γιάμ’ έχω εγώ ας σο κρίμαν [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εζαλίενζαλίστηκε
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
εφιλέθανφιλήθηκαν
εχωρίγανεχώρισαν, χωρίστηκαν
μαρεμένονμαραμένο
νι͜άούτε ne
όμνυσμανόρκος
’φτάν’(ευτάνε) κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
χαμαίμηλονκοντή μηλιά χαμαί + μῆλον
χαμελόκλαδαχαμηλά κλαδιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr