Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δίστιχα - Σέρα

Είκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδιαΕίκοσι ποντιακοί χοροί και τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ηλίας Μαυρόπουλος


Τερώ, τερώ ολόερα,
τ’ αρνί μ’ πουθέν ’κ’ ελέπω
Και την αροθυμίαν ατ’ς
τόπον ’κ’ έχω να θέκω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμίαννοσταλγία
ατ’ςαυτής, της
ελέπωβλέπω
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
ολόεραολόγυρα
πουθένπουθενά
τερώκοιτώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr