Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η παντέμορφος

Το γεσιρόπον

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Παρχαρίδης


[Και -ν-] Ο ήλιον σύρ’ από ’πάν’ κέσ’
απάν’ ι-σ’ τα τσιρούτι͜α τ’
Θα κρύφτω σε σ’ έναν σερίν
να κόφκουν τα ομούτι͜α τ’

Ο φέγγον πα κάτ’ έπαθεν
κι από ψηλά τερεί σε
Φωτάζ’ την στράταν ντο πατείς
να μ’ εγροικάς κι αγρείσαι

Το γιουλτουρούμ’ τ’ αφώτιστον
αστράφτ’, βοά, τσ̌ακλίζει
Θα τογραεύω ήντιναν
εσέναν τριγυλίζει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγρείσαιαγριεύεσαι, καταβάλλεσαι από ανεξήγητο φόβο
απάν’πάνω
αστράφτ’αστράφτει
αφώτιστοναυτός/ο που δεν έχει βαφτιστεί, πονηρός/ό, κακός/ό, (για λόγια και πράξεις) απρεπές, αξιοθαύμαστος/ο
γιουλτουρούμ’κεραυνός yıldırım
εγροικάςκαταλαβαίνεις
ήντινανόποιον/α/ο
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κόφκουνκοπούν
ομούτι͜αελπίδες umut
παπάλι, επίσης, ακόμα
’πάν’(απάν’) πάνω
σερίνδροσιά, δροσερό μέρος υπό σκιά serin
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τερείκοιτάει
τογραεύωκομματιάζω doğramak
τριγυλίζειτριγυρίζει, περιτριγυρίζει
τσιρούτι͜αακόντια, κοντάρια, μτφ. ηλιαχτίδες cirit/cerīd
φέγγονφεγγάρι
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr