Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα ραχ̌ία χ̌ιονίουνταν

Παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου Νο4Παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου Νο4

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Τα ραχ̌ία χ̌ιονίουνταν,
κλώσκουνταν, λιμενεύ’νε
Γουρπάν’ σ’ ατά τ’ ομματόπα σ’,
όθεν τερούν, χωνεύ’νε

Νασάν εσάς ψηλά ραχ̌ιά,
ορμάνι͜α και κοιλάδι͜α!
Εσάς θα σ̌ολικεύ’νε σας
κορτσ̌όπα και νυφάδι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
λιμενεύ’νεαποκαλύπτονται από τα χιόνια, ελλιμενίζονται
νασάνχαρά σε
νυφάδι͜ανύφες
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
ορμάνι͜αδάση orman
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σ̌ολικεύ’νεδίνουν χαρά, ψυχαγωγούν, μτφ. ζωντανεύουν şenlenmek
τερούνκοιτούν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr