Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μη γιαγκιλεύκεσαι

Το γεσιρόπονΤο γεσιρόπον

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Στάθης Παρχαρίδης


Μη γιαγκιλεύκεσαι κι υβρί͜εις,
εσύ κορτσόπον είσαι
Φοούμαι θα στοχ̌εύ’νε σε
κάποιος θ’ αγκαλεί σε

Ντο ’κ’ έρθα απάν’ σο κιντίν
μάξους, πουλί μ’, εγέντον
Ενέμ’να ους να φαίνεται
μικρόν φελίν ο φέγγον

[Και -ν-] Ο πρόσωπο μ’ έρ’ται κι αιχτρι͜ά
άμον ντ’ ελέπω εσέναν
Το φίλεμα σ’ οξούκον¹ έν’
δος μα/δὼμα, πουλί μ’, άλλ’ έναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλείεγκαλεί, καταγγέλει, κατηγορεί
αιχτρι͜άαιθριάζει, μτφ. γαληνεύει, ησυχάζει αἴθρη / αἴθρα
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
γιαγκιλεύκεσαιπαρασύρεσαι, ξεγελιέσαι, αποτολμάς yanilmak
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
δὼμαδώσε μου
εγέντονέγινε
ελέπωβλέπω
έν’είναι
ενέμ’ναανέμενα, περίμενα
έρθαήρθα
έρ’ταιέρχεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κιντίναπόγευμα, δείλι ikindi
κορτσόπονκοριτσάκι
μάξουςεπίτηδες, σκοπίμως mahsus/maḫṣūṣ
οξούκονλειψό, ατελές, λιγοστό eksik
ουςως, μέχρι
στοχ̌εύ’νεπαρατηρούν, προσέχουν, επισημαίνουν
υβρί͜ειςβρίζεις
φέγγονφεγγάρι
φελίνφέτα
φίλεμαφιλί
φοούμαιφοβάμαι
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται να λέει πιθ. εκ παραδρομής «οξούζ’κον»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr