Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οσήμερον θα ωρι͜άζ’ ατο

Τραγούδια και Σκοποί του Πόντου Νο2Τραγούδια και Σκοποί του Πόντου Νο2

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Κωνσταντίνος Κυριακίδης


Οσήμερον θα ωρι͜άζ’ ατο,
θα τερώ πού κέσ’ πάει
και/Αρ’ μετ’ ατόν που πάει σα ζα
ντό θα ’φτάει το συφάει

Κόρη, τα ζα ντ’ ερίαζες
τ’ έναν λέγ’νε Δονέσσα
Εγώ ’θάρρ’να -ν- ετράνυνες,
εσύ ακόμαν μικρέσσα

Σίτ’ έστεκεν, σίτ’ έτρεχ̌εν,
ελύεν η φοτά ’θε
Εκλίστα κα’ να δέν’ ατο,
ατό ’φύεν η χρά ’θε

Πρωί-πρωί τ’ αρνόπο μου
αρ’ εξέγκε τα ζα -ι
Και μετ’ ατόν π’ αχπάσ̌κεται
ντό θα ’φτάει το συφάει;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αχπάσ̌κεταιφεύγει, αναχωρεί, κινεί για
δέν’δένω/ει
εκλίσταέσκυψα, έκλινα
ελύενλύθηκε, έλιωσε
εξέγκεέβγαλε
ερίαζεςπρόσεχες, φυλούσες, επέβλεπες
ετράνυνεςμεγάλωσες
ζαζώα
’θάρρ’να(εθάρρ’να) πίστευα, νόμιζα
’θετου/της
κα’κάτω
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
λέγ’νελένε
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μικρέσσαμικρή, νεαρή
οσήμερονσήμερα
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
συφάειπροσφάγι συν+φαγεῖν
τερώκοιτώ
φοτάμέρος γυναικείας ενδυμασίας που έμπαινε πάνω από το λαχόρι, το ζωνάρι το οποίο έδεναν οι γυναίκες τριγωνικά στη μέση τους πάνω από τη ζιπούνα, γεν. ποδιά futa
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος
ωρι͜άζ’προσέχω/ει, φυλάω/ει, επιβλέπω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr