Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έπαρ’ το καλαθόπο σου

Ποντιακό ΓλέντιΠοντιακό Γλέντι

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Έπαρ’ το καλαθόπο σου,
ας πάμε σα χαμούφτας
Εγώ -ν- ας λύνω το σπαρέλ’ σ’
κι εσύ πέει «Νέπρε ντ’ ευτάς;»

Για δώστε με -ν- έναν μαχ̌αίρ’,
ας έν’ κι ακονεμένον
Θα κρούγω ατο σο καρδόπο μ’
το παραπονεμένον

Άμον ήλιος ολόλαμπρος
π’ εβγαίν’ ας σο ραχ̌ίν-ι
Αέτσ’ εβγαίν’ς κι ας σ’ οσπίτι σ’
και καί͜εις τ’ εμόν την ψ̌ην-ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
ακονεμένονακονισμένο/η
άμονσαν, όπως, καθώς
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
εβγαίν’βγαίνει
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
καρδόποκαρδούλα
κρούγωχτυπώ
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νέπρεμωρέ, βρε, βρε συ
πέειπες (προστ.)
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σπαρέλ’μέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους spalliera
χαμούφταςφράουλες
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr