Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του τσιφινί’ η εβόρα

Το γεσιρόπονΤο γεσιρόπον

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιάννης Σανίδης, Στάθης Παρχαρίδης


Σερίν και πολλά έμορφον
του τσιφινί’ η εβόρα
Εκειαπέσ’, ρίζα μ’, κρύφκουμες
μ’ ελέπ’ εμάς η χώρα

Το καλυβόπον σο παρχάρ’
και με ζογρόν φτερίν έν’
Ευρέθα, βάλε με -ν- απέσ’
ζέστα̤ κι ατό σερίν έν’

Ας σα χ̌ίλια διατάγματα
το έναν να εκράτ’νες
Αέτσ’ ’κι θα ογράευες,
αέτσ’ ’κι θ’ επαθάνες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
απέσ’μέσα
εβόρασκιά, δροσερό μέρος
εκειαπέσ’εκεί μέσα
εκράτ’νεςκρατούσες
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφονόμορφο
έν’είναι
επαθάνεςπάθαινες (ζημιά)
ευρέθαβρέθηκα
ζέστα̤ζέστη
ζογρόνυγρό, χλωρό
καλυβόπονκαλυβάκι
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρύφκουμεςκρυβόμαστε
ογράευεςπερνούσες, υπέφερες uğramak
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σερίνδροσιά, δροσερό μέρος υπό σκιά serin
τσιφινί’αζαλέας ποντικής (επιστημ.ονομ. Rhododendron luteum) ճփնի (čpʿni)
φτερίνφτέρη
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr