Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σον θάνατον εφτάνω

Σον θάνατον εφτάνωΣον θάνατον εφτάνω

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Φάνης Κουρουκλίδης

Καλλιτέχνες: Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Φάνης Κουρουκλίδης


’Κι θέλω να νουνίζ’ ατο
αν χάνω σε καμίαν
Με την ιδέα παίρ’ παγών’
το αίμα μ’ σην καρδίαν

Εσύ τ’ εμόν είσαι, αρνί μ’,
κι εσέναν άμα χάνω
Άλλο ’κι θέλω τη ζωή μ’,
σον θάνατον εφτάνω

Εσύ τ’ εμόν το όρωμαν,
το τέρτ’ κι η τραγωδία μ’
και το μαχ̌αίρ’ και τ’ άψιμον
ντο κρούνε σην καρδία μ’

Εσύ τ’ εμόν είσαι, αρνί μ’,
κι εσέναν άμα χάνω
Άλλο ’κι θέλω τη ζωή μ’,
σον θάνατον εφτάνω

Κι όθεν να κλώσκουμαι τερώ
κι όθεν το χ̌έρ’ απλώνω
όλεν ο κόσμον, ψ̌η μ’, εσύ,
σ’ ομμάτι͜α μ’ εσύ μόνον

Εσύ τ’ εμόν είσαι, αρνί μ’,
κι εσέναν άμα χάνω
Άλλο ’κι θέλω τη ζωή μ’,
σον θάνατον εφτάνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άψιμονφωτιά
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εφτάνωφτάνω
θάνατονθάνατος
ιδέαμορφή, όψη, θωριά
καμίανποτέ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κρούνεχτυπούνε
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νουνίζ’σκέφτεται
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτι͜αμάτια
όρωμανόνειρο
παίρ’παίρνω/ει
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.) dert
τερώκοιτώ
τραγωδίατραγούδι
χ̌έρ’χέρι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7991 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1600 | Λήμματα: 13780
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr